ban hành thông tư

Ban hành Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày 05/9/2023, Bộ trưởng Bộ TTTT đã ban hành Thông tư về việc Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO