Chuyển đổi số

Chính phủ số Hàn Quốc đang tiến tới chính phủ thông minh

TS. Lê Minh Toàn - ĐH Thăng Long 22/10/2023 06:10

Năm 2022, Hàn Quốc xếp thứ 3 thế giới về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI) của Liên Hợp Quốc dù Chỉ số Tham gia điện tử (EPI) của Hàn Quốc đứng thứ 9 sau khi liên tục duy trì thứ hạng 1 trong giai đoạn 2010- 2020. Hiện Chính phủ số của Hàn Quốc đang hướng đến lộ trình Chính phủ Thông minh vào năm 2025.

Tóm tắt:
- Ba nhóm nhiệm vụ của Chính phủ số Hàn Quốc:
+ Triển khai các dịch vụ công thông minh.
+ Tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ dựa trên dữ liệu.
+ Tăng cường nền tảng của chuyển đổi số (CĐS).
- Chiến lược Chính phủ thông minh Hàn Quốc - chính phủ của người dân: Các dịch vụ vòng đời thực sự quan tâm đến người dùng; Đổi mới hệ thống hành chính dựa trên AI và dữ liệu lớn.

Kế hoạch tổng thế chính phủ Hàn Quốc số giai đoạn 2021-2025

Cuộc khủng hoảng COVID-19 được chứng minh là một phép thử về năng lực ứng phó hiệu quả của chính phủ Hàn Quốc, đã thực hiện kịp thời và tích cực thông qua việc huy động khả năng đổi mới nền hành chính theo nguyên tắc công khai, minh bạch và dân chủ.

Vào tháng 6/2021, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố Kế hoạch tổng thể về Chiến lược Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, một lộ trình thực hiện thiết kế và cung cấp dịch vụ thông minh, hành chính công dựa trên dữ liệu, cơ sở hạ tầng số mạnh mẽ và toàn diện, củng cố các điểm yếu mà DGI xác định. Chính phủ sẽ tìm cách tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái số toàn diện cho dữ liệu công cộng và các dịch vụ công để cải thiện cuộc sống hàng ngày của công dân.

Kế hoạch tổng thể về Chính phủ số của Hàn Quốc giai đoạn 2021-2025 coi số hoá như một cánh cổng để đến một thế giới tốt hơn (Hình 1).

hinh-1_ke-hoach-tong-the-ve-cps-han-quoc.png
Hình 1: Kế hoạch tổng thể về Chính phủ số của Hàn Quốc giai đoạn 2021-2025 (Nguồn: Digital Government Masterplan 2021-2025)

Để thực hiện được kế hoạch tổng thể về Chính phủ số giai đoạn 2021-2025 nói trên, có 3 nhóm nhiệm vụ với các nội dung chi tiết mà Chính phủ số phải thực hiện được là:

Nhiệm vụ số 1: Triển khai các dịch vụ công thông minh

Trợ lý ảo cho công chúng: Nền tảng dựa trên ngôn ngữ tự nhiên có thể được hợp nhất với các giải pháp chatbot và Dịch vụ trợ lý AI để cung cấp các dịch vụ công và thông tin liên quan cho người dân.

MyData và chứng chỉ số cho các dịch vụ không tiếp xúc

• Thực hiện trao đổi thông tin được số hóa hoàn toàn cho các dịch vụ công.

• Giúp công dân ủy quyền và kiểm soát việc chia sẻ dữ liệu của riêng họ.

• Giúp chính phủ thu thập thông tin với hiệu quả cao hơn.

• Bảo vệ quyền riêng tư của mọi người bằng cách giảm thiểu giao dịch thông tin dư thừa.

ID số di động và xác thực thân thiện với người dùng: Thực hiện xác thực an toàn và thuận tiện với các công nghệ mới như blockchain, sinh trắc học và IoT.

Thông báo dịch vụ chủ động và ứng dụng một cửa

• Cung cấp thông báo được cá nhân hóa về tính đủ điều kiện của dịch vụ, ngày đến hạn, sự kiện, v.v..

• Đổi mới các quy trình và hệ thống dịch vụ để phá vỡ các rào cản giữa các tổ chức chính phủ cho ứng dụng một cửa.

Nhiệm vụ số 2: Tạo điều kiện thuận lợi cho chính phủ dựa trên dữ liệu

Trung tâm phân tích dữ liệu của chính phủ

• Trung tâm phân tích dữ liệu tích hợp cấp liên chính phủ.

• Trung tâm phân tích dữ liệu ngành của các bộ và trung tâm các vùng của chính quyền địa phương.

Các dự án phân tích dữ liệu cho các vấn đề quốc gia và địa phương: Lập chính sách, quyết định và đánh giá dựa trên dữ liệu.

Phòng ngừa & ứng phó thảm họa dựa trên dữ liệu: Sử dụng nhiều dữ liệu khác nhau bao gồm cả luồng dữ liệu thời gian thực từ các nhà kiểm duyệt IoT để phòng ngừa và ứng phó tránh thảm họa nhanh chóng.

Dữ liệu công khai và quản trị dịch vụ để cộng tác: Mở cả dữ liệu công khai và API dịch vụ để cộng tác với khu vực tư nhân.

Các ứng dụng và nền tảng dùng chung dựa trên đám mây

• Tăng hiệu quả chi phí, tính sẵn có và mạnh mẽ của hệ thống thông tin với công nghệ điện toán đám mây.

• Tăng năng suất của các quan chức chính phủ với các ứng dụng dựa trên đám mây.

Nhiệm vụ số 3: Tăng cường nền tảng của chuyển đổi số

Thiết kế dịch vụ để đưa vào số

• Các dịch vụ trực tuyến được thiết kế cho các nhóm dễ bị tổn thương.

• Các chương trình hỗ trợ ngoại tuyến cho các nhóm dễ bị tổn thương.

Hợp tác công tư PPP

• Phát triển văn hóa và cơ sở pháp lý để khuyến khích sự hợp tác giữa các ngành.

• Tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia tích cực của công dân, chẳng hạn như civic hacking.

Đổi mới khung pháp lý: Các cơ quan lập pháp xem xét các quyền và đạo đức số ví dụ: Bảo vệ quyền riêng tư, Tính minh bạch của thuật toán.

Hợp tác quốc tế

• Chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia khác.

• Hỗ trợ việc triển khai chính phủ số của các nước đang phát triển.

• Hợp tác với các tổ chức và cộng đồng quốc tế.

Sự đổi mới của chính phủ số có thể là cánh cửa dẫn đến một thế giới tốt đẹp hơn cho các công dân của Hàn Quốc, sử dụng các công nghệ số với toàn bộ tiềm năng của chúng một cách đạo đức và an toàn. Chính phủ Hàn Quốc đã không ngừng cải thiện chiến lược chính phủ số của mình để chủ động xác định nhu cầu của công dân và phục vụ họ theo cách tốt nhất có thể. Sau đại dịch COVID-19, chính phủ Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho kế hoạch đổi mới chính phủ số trở thành một chính phủ số linh hoạt hơn, nhạy bén hơn. Bộ Nội vụ và An toàn (MOIS) sẽ tiếp tục dẫn đầu quá trình chuyển đổi số trong nước và hợp tác với các quốc gia đối tác để xây dựng một xã hội số tốt hơn cho tất cả mọi người trên toàn cầu

Các chiến lược chính và cam kết chính bao gồm: Mở rộng các dịch vụ không tiếp xúc của chính phủ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công dân; Tái cấu trúc quy trình quản lý của chính phủ để cung cấp một cách liền mạch và tốt hơn bảo mật các dịch vụ chính phủ không tiếp xúc với người dân; Đổi mới việc cung cấp dịch vụ của chính phủ; Tích hợp và cá nhân hóa việc cung cấp dịch vụ thông qua các giao diện thân thiện với con người sử dụng ngôn ngữ tự nhiên; Sử dụng tối đa tiềm năng của dữ liệu đã tích lũy ở cấp chính phủ; Tăng cường chủ quyền dữ liệu của công dân và tạo ra các dịch vụ mới; Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý chính phủ theo hướng dữ liệu ở cấp chính phủ liên bang; Tạo hệ sinh thái số hợp tác và toàn diện; Thúc đẩy sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân để tăng cường nền kinh tế số; Tăng cường cơ sở hạ tầng số để nâng cao khả năng phục hồi và khả năng đáp ứng của chính phủ; Xây dựng cơ sở hạ tầng số có tính đồng bộ và đầy đủ cao để cung cấp các dịch vụ của chính phủ.

bang-1_so-sanh-giua-cpdt-va-chinh-phu-thong-minh.png
Bảng 1: So sánh giữa Chính phủ điện tử và Chính phủ thông minh

Các ví dụ sau đây là một số dự án đổi mới chính phủ số hiện tại mà MOIS đang thực hiện:

Chatbot dựa trên AI dành cho công dân: công dân có thể yêu cầu và nhận thông tin và thông báo cần thiết từ các cơ quan chính phủ thông qua ứng dụng nhắn tin hoặc người nói AI mà họ lựa chọn mà không cần phải truy cập cổng thông tin chính phủ (GOV.KR).

ID di động: bắt đầu với ID di động dành cho các quan chức chính phủ, MOIS có kế hoạch mở rộng dịch vụ sang các loại ID khác bao gồm cả bằng lái xe. Các công dân sẽ có thể tận hưởng các dịch vụ của chính phủ với ID số thay vì ID bằng nhựa hiện tại.

Tài liệu và ví số: công dân và cư dân Hàn Quốc có thể chỉ cần lưu trữ các chứng chỉ số được cấp trên cổng hoặc ứng dụng GOV.KR trong “Ví số” của riêng họ để xác minh hoặc gửi mà không cần phải in và nộp chúng trực tiếp cho tổ chức bên thứ ba.

Dữ liệu của tôi: công dân có thể trực tiếp quản lý thông tin cá nhân của họ do các cơ quan chính phủ nắm giữ. Nó sẽ cho phép công dân lựa chọn dữ liệu cần thiết được chia sẻ khi đăng ký và nhận các dịch vụ của chính phủ, cho phép họ kiểm soát dữ liệu của chính mình.

Với Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa chính phủ Hàn Quốc và OECD về chính phủ số vào tháng 12/2021, Hàn Quốc cũng có kế hoạch đóng vai trò tích cực hơn trong Sáng kiến Lãnh đạo Điện tử Toàn cầu của OECD, giúp các nước thành viên CĐS trong khu vực công với OECD.

cp-so-han-quoc.jpeg

Chính phủ thông minh (intelligent government): Thế hệ tiếp theo của chính phủ điện tử Hàn Quốc

Kế hoạch chỉ đạo chính phủ thông minh

Bộ Nội vụ và An toàn (MOIS) đã thành lập và đã công bố Kế hoạch Chỉ đạo Chính phủ Thông minh, hình dung việc tạo ra một Chính phủ điện tử thân thiện hơn cho mọi công dân (Chính phủ thông minh = Chính phủ của người dân). Thông qua sự hội tụ của AI, dữ liệu số và các công nghệ tiên tiến khác, Hàn Quốc mong muốn nâng cao tính hợp lý và hiệu quả của hành chính công, cung cấp các dịch vụ được điều chỉnh và tối ưu hóa để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của công dân. Kế hoạch Chính phủ Thông minh thể hiện nỗ lực của MOIS nhằm đạt được nhiều hơn đổi mới và chuyển đổi sâu sắc các dịch vụ chính phủ ở Hàn Quốc.

hinh-2_thuc-hien-chinh-phu-thong-minh.png
Hình 2: Thực hiện Chính phủ Thông minh

Trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI Hub)

Trung tâm AI Hub là một nền tảng tích hợp cung cấp tại một điểm dừng các tài nguyên cần thiết cho phát triển các dịch vụ ứng dụng và AI R&D. Nó cung cấp dữ liệu AI (AI Data), phần mềm AI (AI software) và điện toán AI (AI computing) cho các nhà nghiên cứu và công ty trí tuệ nhân tạo và cũng có thể dễ dàng truy cập bởi bất cứ ai muốn lấy thông tin.

Dữ liệu AI: Nó đang dần mở rộng thông qua việc xử lý và mở dữ liệu được chuyển đổi mà các dịch vụ AI có thể học được, từ các lĩnh vực đầy hứa hẹn trong ngành, và ứng dụng tiếp theo đối với luật, bằng sáng chế, hình ảnh, kiến thức chung và chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực du lịch và nông nghiệp.

Phần mềm AI: Nó hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ và các doanh nghiệp mạo hiểm trong việc phát triển AI nguyên mẫu, bằng cách tiết lộ các công nghệ ban đầu như trí thông minh ngôn ngữ và hình ảnh thông qua API mở được phát triển thông qua các dự án AI R&D.

Điện toán AI: Nó cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây hiệu suất cao dựa trên GPU, để sử dụng trong việc phát triển Dịch vụ ứng dụng dựa trên AI.

Các hiệu quả mong đợi: Trung tâm AI dự kiến sẽ đóng góp vào sự phát triển và bán các công nghệ AI, để thúc đẩy và nâng cấp hiệu suất của các mô hình AI đã phát triển, thu hút đầu tư và cấp bằng sáng chế ứng dụng, thông qua việc sử dụng dữ liệu được tiết lộ bởi liên doanh công ty vừa và nhỏ và công ty khởi nghiệp.

Đổi mới xã hội số

Trong quá trình phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin thông minh, sự phức tạp của xã hội đã dẫn đến gia tăng xung đột về các vấn đề khác nhau và trong môi trường kinh tế và văn hóa sự khác biệt giữa các cộng đồng khu vực với nhiều loại vấn đề khác nhau mà chỉ khó giải quyết thông qua các phương pháp truyền thống hoặc ở cấp quốc gia đã liên tục phát sinh.

Chống lại điều này bối cảnh, sự chú ý đã tăng lên nhanh chóng đối với sự tham gia tự nguyện của người dân và các cách thức hành động để giải quyết những vấn đề này và hiện thực hóa các giá trị xã hội thông qua việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Vào năm 2015, Cơ quan Xã hội Thông tin Quốc gia đã thực hiện một dự án có tên là “Giải quyết các vấn đề thông qua Ý tưởng mới (Phương pháp) và Hợp tác do Công dân lãnh đạo” được cùng tham gia bởi các bên liên quan (người dân, v.v.), cộng đồng (hợp tác xã, doanh nghiệp xã hội, v.v.), chính phủ và các tổ chức công cộng. Nó cũng thúc đẩy Đổi mới Kỹ thuật số thông qua các tài liệu công nghệ (dữ liệu lớn, Điện toán đám mây,

Tài liệu tham khảo:
1. OECD (2019), Khảo sát Chính phủ số 1.0 (Survey on Digital
Government 1.0).
2. Kế hoạch Tổng thể Chính phủ số giai đoạn 2021-2025 của
Hàn Quốc (Digital Government Masterplan 2021-2025).
3. Báo cáo 100 Dịch vụ Chính phủ số của Hàn Quốc (Korea’s 100
Digital Government Services).
4. Báo cáo United Nations E-Government Survey 2022: The
Future of Digital Government.
5. Website Cơ quan Chính phủ số Hàn Quốc https://www.
dgovkorea.go.kr/

(Bài đăng ấn phẩm in Tạp chí TT&TT số 9 tháng 9/2023)

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
 • Bộ TT&TT: Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí TT&TT và hai Phó Cục trưởng
  Bộ Thông tin và Truyền thông công bố các quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí TT&TT, các Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông và Cục Thông tin cơ sở.
 • 5 việc làm mới được tạo ra ở châu Âu nhờ AI
  Bạn đang muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ phát triển nhanh nhất thế giới? Theo Đạo luật AI của Liên minh châu Âu (EU), có 5 lĩnh vực công việc tiềm năng mới mà AI mang đến cho châu Âu.
 • Ứng dụng nền tảng công nghệ cao tại Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024
  “Với nền tảng công nghệ cao để trình diễn Mapping tại Lễ Khai mạc và trưng bày sách 3D sẽ mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm thú vị và độc đáo trong Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba - năm 2024 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám”
 • Tri ân khách hàng: Bí quyết khéo léo từ VPBank
  Trong thời đại chuyển đổi số, người tiêu dùng đặt ra nhiều yêu cầu hơn cho một ứng dụng ngân hàng. Ngoài việc cung cấp các dịch vụ tài chính an toàn, họ còn mong muốn được trải nghiệm những ưu đãi độc đáo. Và VPBank là ngân hàng có cách tri ân, dành tặng khách hàng những ưu đãi theo cách rất thú vị, tinh tế và khéo léo.
 • Báo động tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền
  Trước các vụ tấn công mã độc tống tiền (ransomware) vào các hệ thống của công ty cổ phần chứng khoán VNDirect, PV Oil được dư luận quan tâm, tại họp báo thường kỳ tháng 4/2024 của Bộ TT&TT vừa qua, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết, nhiều chiến dịch tấn công mã hoá dữ liệu tống tiền gần đây vào Việt Nam, tập trung vào các doanh nghiệp lớn ở các lĩnh vực như chứng khoán, tài chính ngân hàng, điện lực...
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ số Hàn Quốc đang tiến tới chính phủ thông minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO