Dòng sự kiện

Chủ nhiệm

  •  Chuẩn bị khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

    Chuẩn bị khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

    Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP nhấn mạnh, thời gian qua, các Bộ, cơ quan đã tích cực thực hiện xây dựng hệ thống thông tin báo cáo (TTBC) Chính phủ, để hệ thống được khai trương trong tháng 3/2020; đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện giao diện, chỉnh lý nội dung hợp lý theo hướng giao diện thân thiện, xuất phát từ nhu cầu của người dùng, thuận tiện cho người sử dụng.