Lâm Việt Tùng

Sự phát triển của kinh tế số thế giới và cơ hội của Việt Nam
Kinh tế số đã trở thành một phần ngày càng quan trọng của nền kinh tế toàn cầu trong những năm gần đây. Thế giới trở nên kết nối hơn, các công ty và chính phủ đang tìm kiếm những cách thức mới để tận dụng công nghệ nhằm tăng năng suất, nâng cao hiệu quả và tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển.
  • Chuyển đổi số và chính phủ thông minh
    Trong bài “Chuyển đổi số - hướng đi tất yếu của doanh nghiệp” (Tạp chí số 1 tháng 4-2020), đã giải thích “Chuyển đổi số là gì”, các công nghệ số gồm những thành phần nào, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu, vai trò của nhà nước ra sao. Chuyển đổi số và Chính phủ thông minh là một ví dụ cụ thể (use case) trong phương pháp tiếp cận trong chuyển đổi số.
  • Một số trao đổi về chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo
    Bài viết này tập trung trao đổi chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bởi như Bác Hồ nói "vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".
  • Chuyển đổi số - Hướng đi tất yếu của doanh nghiệp
    Chuyển đổi số để tiến tới một Việt Nam số sẽ là một sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện,được bắt đầu từ sự chuyển đổi về phương thức, quy trình vận hành, về cách làm việc trong mọi lĩnh vực.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO