Lâm Việt Tùng

Vai trò sáng tạo và đổi mới trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia
Sáng tạo và đổi mới là những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của chuyển đổi số (CĐS). Sáng tạo giúp các doanh nghiệp (DN) và quốc gia tìm ra những cách làm mới để sử dụng công nghệ số nhằm giải quyết các vấn đề và tạo ra giá trị mới. Đổi mới giúp các DN và quốc gia biến những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực.
 • Các doanh nghiệp viễn thông nên làm chuyển đổi số như thế nào?
  Với một chút kinh nghiệm, tôi mong muốn những trao đổi, phần nào gợi ý cho các DN viễn thông mình nên bắt đầu làm CĐS như thế nào, giữ được khách hàng của mình.
 • Để phát triển, Việt Nam phải tập trung Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin
  Để phát triển đất nước, Việt Nam cần có chiến lược như thế nào trong thời gian tới? Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ chiến lược. Theo đó, cần huy động được tất cả ý chí, trí tuệ và sức lực của cả dân tộc tạo nên sức mạnh tổng hợp để phát triển đất nước, trong đó kiều bào là tài nguyên rất quý. Trong phạm vi chuyên môn và hiểu biết của mình, tôi xin có một số đóng góp ý kiến liên quan đến Chuyển đổi số (CĐS) và Công nghệ thông tin (CNTT).
 • Phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia như một dịch vụ
  Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh của công nghệ kỹ thuật số đã giúp thu thập và lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ trong các hồ dữ liệu lớn. Việc khai thác dữ liệu đã trở thành nhu cầu thiết yếu và một thành phần quan trọng trong nền kinh tế hiện đại.
 • Một vài ý kiến đóng góp cho chương trình chuyển đổi số TP. HCM
  Năm 2020 là năm bản lề của Chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cả nước.
 • Chuyển đổi số và vai trò của kiều bào
  Năm 2020 là năm khởi động thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động chuyển đổi số trong cả nước.
 • Chuyển đổi số và chính phủ thông minh
  Trong bài “Chuyển đổi số - hướng đi tất yếu của doanh nghiệp” (Tạp chí số 1 tháng 4-2020), đã giải thích “Chuyển đổi số là gì”, các công nghệ số gồm những thành phần nào, doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu, vai trò của nhà nước ra sao. Chuyển đổi số và Chính phủ thông minh là một ví dụ cụ thể (use case) trong phương pháp tiếp cận trong chuyển đổi số.
 • Một số trao đổi về chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo
  Bài viết này tập trung trao đổi chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bởi như Bác Hồ nói "vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người".
 • Chuyển đổi số - Hướng đi tất yếu của doanh nghiệp
  Chuyển đổi số để tiến tới một Việt Nam số sẽ là một sự chuyển đổi sâu sắc và toàn diện,được bắt đầu từ sự chuyển đổi về phương thức, quy trình vận hành, về cách làm việc trong mọi lĩnh vực.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO