Cuốn sách tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Thu Hiền| 17/11/2022 16:05
Theo dõi ICTVietnam trên

Cuốn sách là nguồn tư liệu quý, giúp cho bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ, Đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt - một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/11/2022, tại Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III phối hợp với Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ giới thiệu sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới" nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Thủ tướng (23/11/1922 - 23/11/2022).

Cuốn sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới" tuyển chọn các tài liệu lưu trữ phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao. Các bài viết, bài phát biểu, thư, điện… của Thủ tướng Võ Văn Kiệt thể hiện rõ tư duy đổi mới cùng những quyết định lớn. Những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng đối với tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, lực lượng xã hội, bao quát hầu như mọi vấn đề cấp thiết của đất nước, phản ánh tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén của Thủ tướng nhằm khơi dậy và phát huy tiềm lực, khả năng của các vùng, miền chung sức, đồng lòng tiến hành công cuộc đổi mới thắng lợi. 

Những quyết sách của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đều mang tâm huyết vì nước, vì dân, thấm đẫm hơi thở của thực tiễn cuộc sống và thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn của một nhà lãnh đạo chiến lược.

Cuốn sách tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh 1.

Cuốn sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới"

Viết về cuốn sách, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhận định: "Xuất bản cuốn sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) là một việc làm rất có ý nghĩa, góp phần tri ân công lao của đồng chí Võ Văn Kiệt với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta… Cuốn sách là nguồn tư liệu quý, giúp cho bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ, Đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt - một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Cuốn sách dày hơn 800 trang, nội dung sách gồm 3 phần, được sắp xếp theo trình tự thời gian, phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo về con đường xây dựng và phát triển đất nước, những thay đổi có tính bước ngoặt, đột phá, đem lại những thắng lợi lớn đối với cách mạng Việt Nam: Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực kinh tế; Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong hoạt động ngoại giao.

Cuốn sách tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh 2.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo trao tặng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III ảnh và sách về Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Cuốn sách là sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với công lao, đóng góp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, giúp các nhà lãnh đạo, quản lý đúc rút kinh nghiệm, vận dụng vào quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ cách mạng, góp công sức của mình cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời, cuốn sách góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý thức tự cường dân tộc, tư duy đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, kế tục xứng đáng sự nghiệp mà các thế hệ đi trước đã đặt nền móng, vun đắp, đưa đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới. 

Cuốn sách còn là một tài liệu có giá trị tham khảo, cung cấp tư liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy về công cuộc đổi mới đất nước nói chung và sự nghiệp đồng chí Võ Văn Kiệt nói riêng.

Song song với xuất bản sách giấy truyền thống, NXB cũng xuất bản điện tử cuốn sách. Bạn đọc có thể đọc miễn phí bản điện tử cuốn sách trên trang stbook.vn của NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt - Ảnh 3.

Lễ giới thiệu sách "Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới"

Tại Lễ giới thiệu sách, bà Trần Việt Hoa - Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cho biết, Trung tâm vinh dự được tiếp nhận những hình ảnh quý về Thủ tướng từ Nhà Nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo - người đã tháp tùng và ghi lại những hoạt động của Thủ tướng những năm đầu đổi mới đất nước. Trung tâm mong muốn và hy vọng tiếp tục được sưu tầm, tiếp nhận tài liệu về Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ gia đình nói riêng và của các cơ quan, tổ chức và cá nhân ở trong và ngoài nước nói chung để làm phong phú thêm nguồn tài liệu thuộc Phông Lưu trữ quốc gia Việt Nam hiện đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Sau khi xuất bản, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đã trân trọng gửi tới gia đình Thủ tướng Võ Văn Kiệt cuốn sách. Cuốn sách hiện đang được trưng bày tại không gian triển lãm Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt "Vườn ông Sáu Dân" tại Vĩnh Long - quê hương đồng chí Võ Văn Kiệt./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Cuốn sách tư liệu quý về Thủ tướng Võ Văn Kiệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO