đội ngũ cán bộ

Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Cuốn sách "Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư", do ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm chủ biên, NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản vừa ra mắt bạn đọc.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO