Giải quyết TTHC theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành chính

Trường Thanh| 15/09/2022 17:01
Theo dõi ICTVietnam trên

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Xã hội hóa một số công đoạn trong tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC), hỗ trợ việc thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa các cấp để tất cả mọi người dân, nhất là những người yếu thế, ở vùng nông thôn, biên giới, hải đảo có thể làm được dịch vụ công trực tuyến (DVCTT)”.

Ngày 15/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị chuyên đề về đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN). Hội nghị do Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ chức, được kết nối trực tuyến với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các quận, huyện, thị xã trên toàn quốc.

Giải quyết TTHC theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành chính - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng số hóa

Theo Văn phòng Chính phủ (VPCP), thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và đạt được một số kết quả tích cực, quan trọng về cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, cụ thể:

Về cải cách TTHC, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được triển khai quyết liệt, có kết quả. Hơn 1.700 quy định được cắt giảm, đơn giản hóa tại 125 văn bản quy phạm pháp luật, hơn 1.100 quy định kinh doanh đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa.

Việc phân cấp trong giải quyết TTHC được quan tâm chỉ đạo, từng bước đẩy mạnh theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực. 699 TTHC đã được phê duyệt phương án phân cấp giải quyết, chiếm 13,47% TTHC. Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước được tích cực triển khai.

Việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành chính được chú trọng, bước đầu có kết quả. Cả nước hiện có 11.699 bộ phận một cửa các cấp (57 trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh). 53/63 địa phương đã hợp nhất Cổng DVC và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

DVCTT được triển khai ngày càng hiệu quả, sâu rộng. Đã cung cấp 3.805 DVCTT mức độ 3, 4; hơn 2,8 triệu tài khoản đăng ký (tăng 2,8 lần so với cùng kỳ 2021); hơn 4,78 triệu hồ sơ trực tuyến được thực hiện (tăng 3 lần so với cùng kỳ); hơn 129,6 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái (tăng 2 lần so với cùng kỳ); hơn 2,6 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với hơn 2,78 nghìn tỷ đồng (tăng 16 lần so với cùng kỳ 2021).

Về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, hoạt động xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng với tỉ lệ cao; hơn 14,2 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; gần 1.300 phiếu điện tử lấy ý kiến thành viên Chính phủ thực hiện trên Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ.

Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dựa trên dữ liệu được thúc đẩy thông qua hoạt động kết nối, tích hợp và chia sẻ thông tin, dữ liệu và xây dựng Bộ Chỉ số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành. Bước đầu đã xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, đưa Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào hoạt động.

Các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là CSDL quốc gia về dân cư, đã số hóa và tạo lập gần 100 triệu dữ liệu dân cư được cấp số định danh cá nhân, cập nhật thường xuyên từ cấp xã, bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống"; cấp hơn 68 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân.

Ứng dụng CNTT trong hoạt động giám sát, đánh giá được quan tâm triển khai như Hệ thống đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân và DN trong giải quyết TTHC, cung cấp DVC; Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến cuối năm 2023, tỉ lệ người dân sử dụng DVCTT phải đạt 50%

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cải cách hành chính luôn được Đảng, Nhà nước xác định là khâu quan trọng nhằm xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng yêu cầu, trước hết, các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022, Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số (CĐS) quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30/9 hằng năm; cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định kinh doanh, chi phí tuân thủ, phương án cải cách trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Thực hiện việc tham vấn người dân, DN về quy định, vướng mắc, khó khăn và phương án cải cách trên hệ thống này.

Tổ chức thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được phê duyệt và phương án phân cấp trong giải quyết TTHC (Quyết định 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022). Tập trung rà soát, đơn giản hóa 59 TTHC/nhóm TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước.

Hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT, bảo đảm thân thiện với người dùng. Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ (Nghị định 107/2021/NĐ-CP và Nghị định 45/2020/NĐ-CP).

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp trong thực hiện TTHC, trong đó đến năm 2023 đạt trên 80%, năm 2025 đạt trên 90% mức độ hài lòng. Tỉ lệ giải quyết đúng hạn tại Trung tâm phục vụ hành chính công phải đạt trên 90%.

Đến cuối năm 2023, tỉ lệ người dân sử dụng DVCTT phải đạt 50%. Mục tiêu trước mắt là mỗi gia đình sẽ có ít nhất một thành viên có thể thực hiện DVCTT. Về lâu dài, chúng ta phải giúp người dân, DN thay đổi nhận thức, thói quen, hành vi thực hiện các dịch vụ hành chính công từ trực tiếp sang trực tuyến.

Giải quyết TTHC theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành chính - Ảnh 2.

Thủ tướng yêu cầu đến cuối tháng 6/2023, tỉ lệ hồ sơ xử lý công văn giấy tờ trực tuyến ở các bộ, ngành Trung ương và cơ quan hành chính cấp tỉnh phải đạt 100%.

Cùng với đó, đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia, chuyên ngành với Cổng DVC quốc gia (DVCQG) và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại các cấp chính quyền; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phần mềm chế độ báo cáo theo yêu cầu của Nghị định số 09/2019/NĐ-CP và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Yêu cầu đến cuối tháng 6/2023, tỉ lệ hồ sơ xử lý công văn giấy tờ trực tuyến ở các bộ, ngành Trung ương và cơ quan hành chính cấp tỉnh phải đạt 100%.

Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, DN trong giải quyết TTHC, cung cấp DVC

Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, cơ quan, địa phương. Trong đó, Bộ Công an đẩy mạnh cung cấp các DVCTT, nhất là 25 DVC thiết yếu đã được xác định. Những DVC nào nâng được lên mức độ 4 thì phải thực hiện ngay, những dịch vụ nào chưa hoàn thành thì tập trung thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu CSDL quốc gia về dân cư với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Bộ Nội vụ khẩn trương hướng dẫn việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu điện tử theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trong tháng 10/2022. Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia.

Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành CSDL quốc gia về đất đai; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các CSDL khác và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Giải quyết TTHC theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành chính - Ảnh 3.

Toàn cảnh Hội nghị

Bộ TT&TT hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng về việc, bảo đảm thống nhất cách hiểu về DVCTT và lộ trình chuyển đổi cho phù hợp với thực tiễn. Xây dựng, triển khai hệ thống phục vụ theo dõi, kiểm tra thực hiện cung cấp thông tin và DVCTT của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm đẩy mạnh nhận thức và sự hưởng ứng của người dân, DN trong sử dụng DVCTT. Rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, CSDL, khẩn trương khắc phục những lỗ hổng bảo mật, lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

VPCP theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC; triển khai rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước; Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Định kỳ công khai kết quả đánh giá nỗ lực cải cách quy định kinh doanh, chất lượng phục vụ người dân, DN trong giải quyết TTHC, cung cấp DVC của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh và Cổng DVCQG./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Giải quyết TTHC theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO