Tăng tin, bài khuyến cáo, hướng dẫn người dân về phòng, chống dịch do virus Corona

Bộ TTTT vừa có công văn gửi các cơ quan báo chí, Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tuyên truyền phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.
22:05 PM 31/01/2020 In bài viết này

Theo công văn, dịch bệnh do virus Corona gây ra đang diễn biến rất phức tạp, rất nghiêm trọng. Ngày 31/1/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu (PHEIC) về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng phủ về phòng, chống dịch bệnh, Bộ TTTT yêu cầu các cơ quan báo chí, các Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh như sau:

1. Đối với các cơ quan báo chí:

- Bám sát sự chỉ đạo của Ban Bí thư tại công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; thông tin do Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây; phản ánh nỗ lực và quyết tâm của các ngành, các cấp và các địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tăng thời lượng, số lượng các tin, bài khuyến cáo, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ và cách thức phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao ý thức của người dân về việc tuân thủ các khuyến cáo, biện pháp của các cơ quan chức năng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh; không để lơ là, chủ quan nhưng không được gây hoang mang, lo lắng trong xã hội; không để ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại với các nước.

- Cập nhật thường xuyên, liên tục, chính xác, đầy đủ trên tất cả các loại hình báo chí diễn biến tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống, ngăn chặn lây lan dịch bệnh từ nguồn chính thức của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra, của Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền.

- Không sử dụng “tít” và nội dung bài nghi vấn, suy đoán, gán ghép, liên hệ thiếu căn cứ, không đúng bản chất sự việc; thận trọng và phải kiểm chứng thông tin từ các cơ quan chức năng khi khai thác thông tin từ báo chí nước ngoài.

2. Đối với hệ thống thông tin cơ sở

Tập trung thời lượng, tần suất tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã những thông tin khuyến cáo người dân và cộng đồng để phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh theo tài liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra (Gửi kèm theo văn bản số 369/BYT-TT-KT ngày 30/01/2020 của Bộ Y tế).

Theo đó, tập trung thông tin khuyến cáo người dân cần hạn chế các hoạt động có nguy cơ gây bệnh và dấu hiệu nhận biết khi nhiễm bệnh để chủ động đi khám, thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.    

3. Các Sở TTTT tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh của các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở của địa phương, theo dõi liên tục thông tin trên mạng xã hội để phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền chủ động đấu tranh ngăn chặn những thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận xã hội về tình hình dịch bệnh và xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh.             

Bộ TTTT yêu cầu các cơ quan báo chí và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện.

PV