Doanh nghiệp số

Thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ DN công nghệ số đi ra nước ngoài lĩnh vực TT&TT

Hoàng Linh 14:24 23/02/2023

Tổ tư vấn gồm 16 thành viên có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

to-tu-van-dn-cong-nghe-so-23022023_1.jpg
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng ra mắt Tổ tư vấn trong khuôn khổ Hội nghị DN công nghệ số Việt Nam đi ra nước ngoài ngày 23/2/2023.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Quyết định số 232 ngày 23/2/2023 về việc thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (DN) công nghệ số đi ra nước ngoài lĩnh vực TT&TT (gọi tắt là Tổ tư vấn).

Theo Quyết định, Tổ tư vấn gồm 16 thành viên, trong đó các ông Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT), Bộ TT&TT là Tổ trưởng; Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông, Bộ TT&TT là Tổ phó.

Các ông, bà thành viên của Tổ gồm: Đặng Khánh Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao; Vũ Văn Chung, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT); Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương; Nguyễn Minh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT; Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại - Bộ TT&TT; Trần Quốc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số, Bộ TT&TT; Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT; Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ HTQT, Bộ TT&TT; Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA).

Các thành viên khác của tổ gồm các đại diện của: Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VNISA); Hiệp hội DN điện tử Việt Nam (VEIA); Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, FPT, NTQ Solution.

Tổ tư vấn có nhiệm vụ và quyền hạn gồm: (1) Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực TT&TT; (2) Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan liên quan triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, truyền thông, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm và DN Việt Nam có tiềm năng ra thị trường quốc tế về lĩnh vực TT&TT; (3) Phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ TT&TT giao liên quan đến triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy DN ra nước ngoài trong lĩnh vực TT&TT; (4) Phối hợp, tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuát để nắm tình hình và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho DN trong lĩnh vực TT&TT.

Tổ trưởng Tổ tư vấn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên; các thành viên chịu trách niệm thực hiện đối với công việc được phân công.

Tổ tư vấn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc thực hiện các nước vụ được giao; chấp hành chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động tư vấn cho Bộ trưởng Bộ TT&TT; thực hiện đúng các quy định về phát ngôn theo quy định của Bộ TT&TT và của pháp luật; quản lý, sử dụng tài liệu theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; bảo mật thông tin tư vấn cho Bộ trưởng Bộ TT&TT./.

Doanh nghiệp số

Thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ DN công nghệ số đi ra nước ngoài lĩnh vực TT&TT

Hoàng Linh 14:24 23/02/2023

Tổ tư vấn gồm 16 thành viên có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (TT&TT).

to-tu-van-dn-cong-nghe-so-23022023_1.jpg
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng tặng hoa chúc mừng ra mắt Tổ tư vấn trong khuôn khổ Hội nghị DN công nghệ số Việt Nam đi ra nước ngoài ngày 23/2/2023.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Quyết định số 232 ngày 23/2/2023 về việc thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp (DN) công nghệ số đi ra nước ngoài lĩnh vực TT&TT (gọi tắt là Tổ tư vấn).

Theo Quyết định, Tổ tư vấn gồm 16 thành viên, trong đó các ông Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT), Bộ TT&TT là Tổ trưởng; Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông, Bộ TT&TT là Tổ phó.

Các ông, bà thành viên của Tổ gồm: Đặng Khánh Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao; Vũ Văn Chung, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT); Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương; Nguyễn Minh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ TT&TT; Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại - Bộ TT&TT; Trần Quốc Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số, Bộ TT&TT; Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT; Hoàng Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ HTQT, Bộ TT&TT; Vũ Kiêm Văn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA).

Các thành viên khác của tổ gồm các đại diện của: Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam (VNISA); Hiệp hội DN điện tử Việt Nam (VEIA); Tập đoàn công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, FPT, NTQ Solution.

Tổ tư vấn có nhiệm vụ và quyền hạn gồm: (1) Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực TT&TT; (2) Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan liên quan triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư, truyền thông, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm và DN Việt Nam có tiềm năng ra thị trường quốc tế về lĩnh vực TT&TT; (3) Phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ TT&TT giao liên quan đến triển khai các nhiệm vụ thúc đẩy DN ra nước ngoài trong lĩnh vực TT&TT; (4) Phối hợp, tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuát để nắm tình hình và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho DN trong lĩnh vực TT&TT.

Tổ trưởng Tổ tư vấn có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên; các thành viên chịu trách niệm thực hiện đối với công việc được phân công.

Tổ tư vấn chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc thực hiện các nước vụ được giao; chấp hành chủ trương, đường lối, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động tư vấn cho Bộ trưởng Bộ TT&TT; thực hiện đúng các quy định về phát ngôn theo quy định của Bộ TT&TT và của pháp luật; quản lý, sử dụng tài liệu theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; bảo mật thông tin tư vấn cho Bộ trưởng Bộ TT&TT./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ DN công nghệ số đi ra nước ngoài lĩnh vực TT&TT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO