Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII: Ưu tiên nguồn nhân lực, đưa Ninh Bình bứt phá

Là một trong vùng đất từng là cố đô của Việt Nam, Ninh Bình đã và đang vươn lên, tận dụng mọi tiềm năng sẵn có để bứt phá. Đặc biệt, một trong những ưu tiên mà Ninh Bình đang tập trung thực hiện nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
11:43 AM 23/02/2021 In bài viết này

Ninh Bình, vùng kinh đô hồi đầu thế kỷ 10 với sự ra đời của Nhà nước Đại Cồ Việt do Đinh Tiên Hoàng sáng lập là mốc son chói lọi trong pho tàng lịch sử dân tộc Việt Nam. Theo sử sách còn ghi lại, kinh đô Hoa Lư xưa còn nổi tiếng sầm uất với những vùng nghề truyền thống trồng dâu nuôi tằm, thêu ren, gốm, trạm khắc đá... vẫn lưu truyền cho đến ngày nay. Để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đảng bộ, chính quyền cùng quân và dân tỉnh Ninh Bình đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, nhất là hậu quả của đại dịch COVID-19, để phát triển kinh tế - xã hội không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Ninh Bình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII: Ưu tiên nguồn nhân lực, đưa Ninh Bình bứt phá - Ảnh 1.

Một trong những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đưa ra là Ninh Bình sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng, là trung tâm du lịch quốc gia.

Một trong những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đưa ra là Ninh Bình sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng, là trung tâm du lịch quốc gia, tỉnh nông thôn mới và tự cân đối ngân sách. Toàn hệ thống chính trị của tỉnh chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bằng những chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao, với tinh thần chung là chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước.

Để hiện thực hóa được mục tiêu đó, trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả của thời gian qua; tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, quyết liệt, chủ động, tăng cường kiểm tra, giám sát trong lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác của Đảng bộ, nhất là làm chuyển biến rõ nét tinh thần nêu gương của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung công tác tổ chức cán bộ, các khâu đột phá, chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng các cấp; tiếp tục tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, trực tiếp hơn đến các đối tượng.

Với nền tảng, tiềm năng của Ninh Bình, phải tập trung cho công tác quy hoạch, kế hoạch bởi chỉ có quy hoạch tốt thì mới có dự án tốt, khi đó mới có nhà đầu tư tốt. Đồng thời, yêu cầu phát triển bền vững, phát triển xanh, sạch, có chiều sâu cần được đặt lên hàng đầu. Đó là yêu cầu quan tâm đến các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tăng trưởng như: năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, ứng dụng công nghệ trong sản xuất của DN; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu; thu ngân sách bền vững với cơ cấu ngân sách hợp lý; bài toán về tổ chức phát triển sản xuất cho nhân dân... Đó là yêu cầu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại với công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, tăng giá trị sản phẩm và có số nộp ngân sách lớn. Phát triển nông nghiệp với những sản phẩm đặc hữu, nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, hướng tới phục vụ du lịch...

Để làm được điều này, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, khẳng định: "Chúng ta phải bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ; tập trung cho phát triển hạ tầng và cơ chế, chính sách; công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, lựa chọn ưu tiên, đổi mới sáng tạo, xây dựng nền hành chính liêm chính, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân".

Ninh Bình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII: Ưu tiên nguồn nhân lực, đưa Ninh Bình bứt phá - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Theo Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Đề án "Xây dựng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo". Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể để thực hiện một trong ba khâu đột phá đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2021 của Tỉnh là "Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính", qua đó nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh thực sự có tâm, có tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, những yêu cầu giải quyết mối quan hệ giữa quản lý, bảo tồn di sản, văn hóa với phát triển kinh tế; giữa yêu cầu phát triển nhanh với phát triển bền vững; giữa nâng cao năng suất lao động, đổi mới sáng tạo với chất lượng nguồn nhân lực đang có… cần được nhìn nhận khoa học và chiến lược hơn. Những "điểm nghẽn", những vấn đề lớn ảnh hưởng đến sự phát triển KT-XH của tỉnh như: các dự án đầu tư chậm tiến độ; vấn đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất; nợ xây dựng cơ bản; phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; các vấn đề liên quan đến quy hoạch, quản lý đô thị; giải phóng mặt bằng; thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh; vấn đề ô nhiễm môi trường… cần được tập trung rà soát, xem xét thấu đáo, tìm giải pháp căn cơ hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Ninh Bình cần được nhấn mạnh là phải tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, dân chủ và khai thác trí tuệ tập thể. Khơi dậy lòng tự hào, khát vọng phát triển từ những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa của vùng đất Cố đô Hoa Lư cùng với phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển bứt phá trong thời gian tới.

- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 của Tỉnh Ninh Bình ước đạt 19.100 tỷ đồng, vượt 32,2% dự toán Hội đồng nhân dân giao, tăng 14,8% so với năm 2019; cơ cấu thu chuyển dịch theo hướng tích cực, bền vững; Tốc độ tăng trưởng đạt 6,78%; Công tác xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện.

- Tháng 2/2021, UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt đồ án lập quy hoạch chung khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại huyện Gia Viễn và Nho Quan (Ninh Bình) với tổng mức đầu tư khoảng 1 - 1,5 tỉ USD, chia làm 4 giai đoạn.

PV
Xem thêm