Xây dựng nông thôn mới ở Bắc Ninh: Sẵn sàng giai đoạn mới

Qua 10 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay diện mạo nông thôn của tỉnh Bắc Ninh đã có những đổi thay mạnh mẽ. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên qua từng năm.
16:13 PM 30/11/2020 In bài viết này

Năm 2020, với việc huyện Yên Phong nỗ lực về đích, tỉnh Bắc Ninh đã sẵn sàng trở thành tỉnh NTM của cả nước và triển khai giai đoạn 2 - giai đoạn xây NTM nâng cao.

Kết quả nổi bật

Ngay từ năm 2019, khi tổng kết việc thực hiện Chương trình xây dựng NTM, sau hơn 9 năm triển khai, Bắc Ninh đã hoàn thành mục tiêu Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 sớm hơn 24 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

Một trong những điểm nhấn quan trọng dễ nhận thấy trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh, đó là sự hài hòa về phát triển nông thôn với phát triển đô thị: đô thị hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, là thị trường lớn để tiêu thụ nông sản từ nông thôn; ngược lại, nông thôn chính là vành đai xanh, giúp đô thị giảm tải áp lực về gia tăng dân số cơ học và môi trường.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận các huyện, thành phố khác của tỉnh Bắc Ninh đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Thị xã Từ Sơn, TP. Bắc Ninh, các huyện Lương Tài, Gia Bình, Quế Võ, Tiên Du và Thuận Thành. Sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM, các địa phương đều có kế hoạch thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, các xã NTM kiểu mẫu, phù hợp với mục tiêu phát triển chung của Tỉnh là trở thành đô thị hiện đại trong tương lai.

Xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh: Sẵn sàng cho giai đoạn mới - Ảnh 1.

Quang cảnh của làng quê xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng Nông thôn mới. Ảnh Nhật Minh

Một trong những điểm nhấn quan trọng dễ nhận thấy trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung của tỉnh Bắc Ninh đó là sự hài hòa về phát triển nông thôn với phát triển đô thị: đô thị hỗ trợ giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, là thị trường lớn để tiêu thụ nông sản từ nông thôn. Ngược lại, nông thôn chính là vành đai xanh, giúp đô thị giảm tải áp lực về gia tăng dân số cơ học và môi trường.

Hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp và từng bước phát triển nhanh theo hướng đô thị hoá, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa với quy mô ngày càng lớn. Tỷ trọng giá trị sản phẩm và lao động của ngành công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh.

Đời sống vật chất, tinh thần người dân được cải thiện; các giá trị văn hóa truyền thống không ngừng được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố. Đặc biệt, đến nay trên địa bàn tỉnh không có nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Bước sang năm 2020, tỉnh Bắc Ninh chỉ còn duy nhất huyện Yên Phong chưa được công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện. Thật đáng mừng là đến giữa tháng 9/2020, Yên Phong cũng đã được tỉnh xem xét hoàn thành xây dựng NTM. Đây là huyện cuối cùng của tỉnh Bắc Ninh cho đến nay chưa được công nhận huyện NTM. Tính đến tháng 10/2020, tỉnh Bắc Ninh có 100% các xã được công nhận đạt chuẩn NTM; cả 8/8 đơn vị cấp huyện hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 (tăng 01 xã và 03 huyện so với cuối năm 2019).

Ngay sau khi Yên Phong được công nhận về đích, tỉnh Bắc Ninh sẽ chính thức đề nghị Trung ương công nhận tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng NTM để chuyển sang giai đoạn 2, xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Hướng tới xây dựng NTM bền vững

Để chuẩn bị cho giai đoạn 2 trong xây dựng NTM, tỉnh Bắc Ninh quyết tâm thực hiện nâng cao và phát triển bền vững NTM ở các địa phương đã về đích. Theo đó, Bắc Ninh xác định mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025 nhằm tạo cho nông thôn xứ Kinh Bắc một diện mạo văn minh, văn hóa, sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, nông thôn phát triển theo hướng đô thị hóa. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2020, tạo tiền đề trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh phấn đấu ít nhất 2 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (vùng Đồng bằng sông Hồng là 40%) và khoảng 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (vùng Đồng bằng sông Hồng là 10%).

Riêng năm 2021, Bắc Ninh phấn đấu có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn đạt trên 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 1,2%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 93%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 85%, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn trên 95%.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Bắc Ninh với 19 tiêu chí. Bắc Ninh cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tiêu chí ở xã đạt chuẩn NTM để khi đạt chuẩn phải thực sự nổi bật so với các xã còn lại trên mọi lĩnh vực.

Tỉnh chú trọng làm tốt quy hoạch vùng huyện, xác định rõ lợi thế, thế mạnh của các xã để phát triển đúng hướng như: vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, chuyên canh sản phẩm chủ lực, tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp... Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân…

Với những giải pháp cụ thể, quyết liệt trên, tin tưởng rằng, ngay sau khi trở thành tỉnh NTM của cả nước, Bắc Binh sẽ nhanh chóng triển khai và đạt được mục tiêu nâng nhân rộng NTM nâng cao trên địa bàn.

Đỗ Thêu
Xem thêm