Xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số

T.H| 11/03/2022 20:00
Theo dõi ICTVietnam trên

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa ban hành công văn hướng dẫn triển khai dự án hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là một trong các nhiệm vụ thành phần của Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025. Theo đó, 17 nhiệm vụ thành phần được triển khai giai đoạn 1 do Bộ VHTT&DL chủ trì.

Mục tiêu của Dự án là khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó ưu tiên các dân tộc thiểu số rất ít người. Để việc triển khai dự án đúng yêu cầu, mục tiêu đề ra, Bộ VHTT&DL đã ban hành Công văn số 677/HD-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện Dự án 6.

Xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, hướng dẫn triển khai hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số gồm các nội dung: Đối tượng hưởng lợi; Nội dung tủ sách; Nội dung hỗ trợ và Tổ chức thực hiện.

Đối tượng hưởng lợi đối với việc xây dựng tủ sách là các xã, thôn, bản vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Nội dung tủ sách hướng đến là "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa, thể thao, gia đình về du lịch; cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân tộc thiểu số; Giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của gia đình, thôn bản, làng xã trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi; giới thiệu các phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc thiểu số; các mô hình phát triển du lịch bền vững tại các khu, điểm du lịch vùng dân tộc thiểu số; Các chủ đề khác có liên quan đến các dân tộc thiểu số.

Nội dung hỗ trợ xây dựng tủ sách bao gồm: Chi mua tài liệu, sách cho tủ sách mới xây dựng; cập nhật, bổ sung sách, tài liệu mới cho tủ sách hiện có phù hợp với yêu cầu sử dụng của cán bộ và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Chi mua tủ mới hoặc bảo dưỡng tủ sách định kỳ; Một số khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách.

Theo Hướng dẫn, Sở VHTT&DL các tỉnh/thành phố sẽ giao cho thư viện công cộng cấp tỉnh phối hợp thực hiện các nhiệm vụ như: Tham mưu, đề xuất danh sách các xã trên địa bàn để xây dựng tủ sách cộng đồng theo tiêu chí đề ra; Hỗ trợ các đơn vị, cá nhân đi khảo sát địa điểm triển khai xây dựng tủ sách cộng đồng (hình thức khảo sát có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh) và các hoạt động khác trong quá trình triển khai Dự án 6; Tổ chức tập huấn, hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ đối với người làm công tác thư viện tại tủ sách cộng đồng các xã;…

Sở VHTT&DL các tỉnh/thành phố giao thư viện tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai bao gồm: Mục tiêu, tiêu chí, số lượng, địa điểm, kinh phí phân bổ, thời gian thực hiện… gửi về Bộ VHTT&DL (qua Vụ Thư viện). Trên cơ sở đó, Bộ VHTT&DL sẽ lựa chọn những nhà xuất bản/nhà sách uy tín, lập danh mục sách có nội dung phong phú, phù hợp với đối tượng thụ hưởng và gửi về cho địa phương tham khảo chấm chọn.

Cũng theo Hướng dẫn, UBND cấp xã cần bố trí địa điểm, nhân sự, quỹ lương và xây dựng cơ chế hoạt động nhằm đảm bảo, duy trì tủ sách cộng đồng phục vụ nhân dân, đồng bào dân tộc trên địa bàn xã./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO