400 triệu công nhân có thể bị máy móc thay thế vào năm 2030

Dịch Covid-19 đã góp phần đẩy nhanh tiến trình tự động hóa. Tuy nhiên, điều này khiến cho hàng trăm triệu lao động đứng trước nguy cơ thất nghiệp.
13:51 PM 24/09/2020 In bài viết này

400 triệu công nhân có thể bị máy móc thay thế vào năm 2030

L.D (vietnamnet.vn)
Xem thêm