Đến năm 2025, TP. Hồ Chí Minh còn 19 cơ quan báo chí

Theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025, sau khi sắp xếp, TP. Hồ Chí Minh còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in, 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình và 10 tạp chí.
10:20 AM 25/05/2020 In bài viết này

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã ký ban hành Quyết định số 1786 phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. Hồ Chí Minh đến năm 2025. Theo đó, sau khi sắp xếp, TP. Hồ Chí Minh còn 19 cơ quan báo chí gồm 7 báo in, 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình và 10 tạp chí.

7 báo in gồm: Sài Gòn Giải Phóng, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh, Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, Công Giáo và Dân Tộc, Báo Giác Ngộ; Đài phát thanh VOH, Đài Truyền hình HTV.

So với trước khi sắp xếp, giảm 8 cơ quan báo chí (chuyển thành 6 ấn phẩm phụ và 2 bản tin). Các cơ quan báo chí vừa có báo in vừa có báo điện tử, tạp chí in và tạp chí điện tử sắp xếp theo lộ trình của báo in, tạp chí in.

Đến năm 2025, TP.Hồ Chí Minh còn 19 cơ quan báo chí - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Số lượng cơ quan báo chí TP. Hồ Chí Minh thực hiện sắp xếp là 27/28 (riêng báo Công an TP. Hồ Chí Minh thực hiện sắp xếp theo đề án của Bộ Công an) với lộ trình gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1: Từ khi đề án được phê duyệt đến hết năm 2020, có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp. Trong đó, giữ ổn định một cơ quan là báo Sài Gòn Giải Phóng.

Chuyển cơ quan chủ quản gồm: báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh có cơ quan chủ quản mới là Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, tạp chí Du lịch có cơ quan chủ quản là UBND TP.Hồ Chí Minh; Báo Công Giáo và Dân Tộc thuộc Ủy ban đoàn kết Công giáo TP. Hồ Chí Minh; Báo Giác Ngộ thuộc Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh; Tạp chí Phát triển Nhân lực thuộc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh.

Chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quản 8 cơ quan báo chí thành tạp chí, gồm: Báo Cựu chiến binh, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, báo Giáo dục TP. Hồ Chí Minh, báo Doanh nhân Sài Gòn, Khoa học Phổ thông, Tuần báo Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng, tạp chí HTV…

Sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản đối với 6 cơ quan báo chí, gồm: Báo Khăn quàng đỏ, báo Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Hoa cảnh, tạp chí Thời sự y học, Tạp chí Kiến trúc và đời sống, Tạp chí Kiến thức ngày nay.

Giai đoạn 2: Từ năm 2021 đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành việc sắp xếp.

Trong giai đoạn này, các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới. Đồng thời tiếp tục triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Bên cạnh đó, báo in và tạp chí in hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm. Đối với phát thanh, truyền hình hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả.

Đối với báo điện tử và tạp chí điện tử tập trung phát triển báo điện tử, tạp chí điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội…

Đến năm 2025, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo đề án còn 1 cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, đề án nhằm sắp xếp hệ thống báo chí TP. Hồ Chí Minh gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích.

Đồng thời đề án còn nhằm hướng đến mục tiêu nghiên cứu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Ngoài các cơ quan báo chí thuộc TP. Hồ Chí Minh nói trên, hiện TP. Hồ Chí Minh có 161 cơ quan báo chí trung ương đặt văn phòng đại diện và cử phóng viên thường trú; 10 chi nhánh đơn vị hoạt động truyền hình trả tiền, 46 đơn vị hoạt động truyền hình thu qua vệ tinh; 28 cơ quan báo chí của địa phương (gồm 16 báo, 1 đài truyền hình, 1 đài tiếng nói nhân dân và 10 tạp chí). Hoạt động với đầy đủ các loại hình báo chí như báo in, truyền hình, phát thanh, báo điện tử.

Trường Thanh
Xem thêm