quy định

 • Nền hành chính số đang được hình thành

  Nền hành chính số đang được hình thành

  Theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) - Văn phòng Chính phủ (VPCP), một nền hành chính không giấy tờ - nền hành chính số đang được hình thành. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành nền kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy mọi hoạt động được tiến hành nhanh, tiện lợi, chính xác, thông minh và minh bạch hơn.
 • Địa phương hóa dữ liệu: Thực trạng tại Đông Nam Á

  Địa phương hóa dữ liệu: Thực trạng tại Đông Nam Á

  Một số các cơ quan, tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ trên không gian mạng phải tuân thủ yêu cầu của một số quốc gia trên thế giới về địa phương hóa dữ liệu.
 • Một số gợi ý về xây dựng sandbox cho Việt Nam

  Một số gợi ý về xây dựng sandbox cho Việt Nam

  “ hộp cát” với ý nghĩa ban đầu là những khu vực chứa đầy cát được tạo ra để cho trẻ em vui chơi, thúc đẩy tự do sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Sau đó, thuật ngữ Sandbox đã được mở rộng với ý nghĩa mới, sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau.