Truyền thông

Ấn Độ công bố chính sách quảng cáo kỹ thuật số

Hạnh Tâm 19:37 14/11/2023

Chính sách này do Bộ Thông tin và Phát thanh Truyền hình công bố, cho phép và trao quyền cho Cục Truyền thông Trung ương (CBC) thực hiện các chiến dịch trong không gian truyền thông số.

Chính phủ Ấn Độ mới công bố chính sách quảng cáo số, cho phép các trang web có tối thiểu 2,5 vạn người dùng mỗi tháng và các nền tảng số khác như OTT và podcast được thực hiện các chiến dịch quảng cáo.

a1.png

Một tuyên bố chính thức cho biết, bên cạnh việc hợp lý hóa quy trình trao quyền cho các trang web, CBC lần đầu tiên có thể truyền tải các thông điệp về chiến dịch dịch vụ công của mình thông qua các ứng dụng di động.

Chính sách giới thiệu việc đấu thầu cạnh tranh để tìm kiếm tỷ giá đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả. Những tỷ giá được phát hiện thông qua quá trình này sẽ có hiệu lực trong 3 năm và sẽ được áp dụng cho tất cả các cơ quan đủ điều kiện.

Theo chỉ số hiệu suất dịch vụ viễn thông Ấn Độ của Cục Viễn thông Ấn Độ (TRAI) từ tháng 1 - 3/2023, tỷ lệ sử dụng Internet ở Ấn Độ là hơn 880 triệu và số lượng thuê bao viễn thông là hơn 1.172 triệu.

Chính sách này cũng tìm cách hợp lý hóa quy trình mà qua đó CBC có thể đặt quảng cáo cho các nền tảng truyền thông xã hội của khách hàng chính phủ vốn đang nổi lên như một trong những kênh trò chuyện công khai phổ biến.

Ngoài ra, chính sách cũng cho phép ho CBC trao quyền cho các cơ quan truyền thông kỹ thuật số để tăng cường khả năng tiếp cận của mình thông qua các nền tảng khác nhau.

Để trao quyền cho CBC, các trang web và ứng dụng di động được phân thành bốn hạng: Hơn 20 triệu người dùng (A+), từ 10 - 20 triệu người dùng (A), 5 - 10 triệu người dùng (B) và 0,25 - 5 triệu người dùng (C).

Các nền tảng OTT đã được phân thành hai hạng: Hơn 2,5 triệu người dùng ở danh mục A và những nền tảng có 0,5 - 2,5 triệu người dùng ở danh mục B.

Các podcast hoặc nền tảng âm thanh kỹ thuật số phải có tối thiểu 500.000 người dùng thì mới đủ điều kiện tham gia CBC. Những nền tảng như vậy cũng được phân loại là “A” nếu có hơn 2,5 triệu người dùng và “B” với số người dùng trong khoảng 0,5 - 2,5 triệu.

Chính sách này cũng trao quyền cho CBC tham gia các nền tảng truyền thông mới và sáng tạo trong không gian số với sự chấp thuận của một ủy ban hợp pháp./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ công bố chính sách quảng cáo kỹ thuật số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO