Chuyển đổi số

Cà Mau khảo sát, đánh giá kiến thức chuyển đổi số của CBCCVC

Đỗ Thêu 29/09/2023 12:55

Việc khảo sát, đánh giá kiến thức chuyển đổi số (CĐS) nhằm đánh giá thực trạng kiến thức CĐS của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), qua đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện các nhiệm vụ CĐS, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Vừa qua, UBND tỉnh Cà Mau đã ra thông báo về Thời gian khảo sát, đánh giá kiến thức CĐS của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh.

can-bo-ca-mau.jpeg
Ảnh minh hoạ (Nguồn: camau.dcs.vn)

Theo đó, thời gian khảo sát từ ngày 18/9 - 20/9/2023 đối với nhóm đối tượng 4: Công chức, viên chức làm việc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp;

Từ ngày 22/9 - 29/9/2023 đối với nhóm đối tượng 3: Công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã;

Từ ngày 02/10 - 06/10/2023 đối với nhóm đối tượng 2: Công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo UBND cấp xã;

Từ ngày 09/10 - 13/10/2023 đối với nhóm đối tượng 1: Cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương.

Mỗi đối tượng khảo sát (gọi tắt là cá nhân) có thể tham gia trả lời câu hỏi trong bất kỳ thời gian nào trong khoảng thời gian được quy định nêu trên.

Nội dung của khảo sát tập trung về: Chủ trương của Đảng, Nhà nước về CĐS; Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 (gọi tắt là Đề án 06); Các quy định của tỉnh về CĐS, Đề án 06; Kết quả thực hiện CĐS, Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; Các thao tác cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ về CĐS như: Sử dụng Internet; Việc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điều hành; Ký số văn bản; xử lý thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử, nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt…

Mỗi cá nhân sẽ trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 30 phút; kết quả sẽ được thông báo ngay sau khi nộp bài./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Cà Mau khảo sát, đánh giá kiến thức chuyển đổi số của CBCCVC
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO