Chuyển đổi số

Chuyển đổi số cần ưu tiên các lĩnh vực có thế mạnh, tác động lớn

Nhật Minh 08:44 02/10/2023

Trong tháng 9/2023, các đơn vị từ trung ương đến địa phương đã có nhiều kết quả tích cực về dịch vụ công trực tuyến (DVCTT); an toàn, an ninh mạng (ATANM); dữ liệu số… góp phần hưởng ứng mạnh mẽ, thực chất ngày chuyển đổi số (CĐS) quốc gia hàng năm 10/10.

Tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ, ngành đạt 78,55%,

Cụ thể, về cung cấp DVCTT, đến nay, các đơn vị đã tiếp tục đẩy mạnh cung cấp DVCTT theo hướng toàn trình trên tổng số đủ điều kiện là 100%.

Đặc biệt, trên Cổng Dịch vụ công (DVC) quốc gia đã ghi nhận tích hợp liên thông với 150 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) của các cơ quan, đơn vị; công khai toàn bộ hơn 6,3 nghìn thủ tục hành chính (TTHC), trong đó đã cung cấp 4.543 DVCTT (tăng 95 DVC so với tháng 8/2023); tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến tại bộ, ngành đạt 78,55%, tại địa phương đạt 68,59%. Một số bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ TTHC cung cấp DVCTT cao như: Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Bình Phước, tỉnh Cà Mau, tỉnh Nghệ An,...

Trong 9 tháng đầu năm, Cổng đã có hơn 5,6 triệu tài khoản đăng ký, hơn 87,37 triệu hồ sơ đồng bộ trạng thái; hơn 13 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích; hơn 19,8 triệu hồ sơ trực tuyến thực hiện từ Cổng; hơn 13 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, Cổng có hơn 9,7 triệu tài khoản (tăng hơn 3,34 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 243 triệu hồ sơ đồng bộ (tăng hơn 1,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 22,6 triệu lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích (tăng hơn 3,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 15,7 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 7,739 nghìn tỷ đồng (hơn hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái); hơn 357.000 cuộc gọi tới tổng đài của Cổng DVC.

Tính đến hết tháng 9/2023, đã có 34/63 địa phương tham mưu, ban hành Nghị quyết của HĐND về miễn, giảm phí, lệ phí thực hiện DVCTT nhằm thu hút người dân tham gia dịch vụ này.

cap-doi-gplx-toan-trinh-hcm-2.jpeg
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) hướng dẫn, hỗ trợ người dân, DN nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC

Cũng đạt những kết quả khả quan, tích cực như DVCTT, vấn đề ATANM đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 903 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin (HTTT) tại Việt Nam (873 cuộc tấn công giả mạo (phishing), 0 cuộc tấn công thay đổi giao diện (deface), 30 cuộc mã độc (malware), giảm 35,6% so với tháng 8/2023 (1.402 cuộc), giảm 8,6% so với cùng kỳ tháng 9/2022 (988 cuộc).

Trong tháng 9, cũng ghi nhận hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn HTTT là 1.982 HTTT, tăng 1,7% so với tháng 8/2023 (1.949 HTTT được phê duyệt cấp độ), tăng 106,5% cùng kỳ tháng 9/2022 (960 HTTT được phê duyệt cấp độ). Tổng số HTTT trên toàn quốc là 3.161.

Và để đảm bảo ATTT cho HTTT, cho không gian mạng Việt Nam, Bộ TT&TT tiếp tục tăng cường công tác giám sát an toàn HTTT, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam; đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dùng, các đơn vị siết, phòng tránh và tiếp tục có các văn bản cảnh báo cho các để đôn đốc việc rà soát điểm yếu lỗ hổng, dấu hiệu tấn công mạng.

Về dữ liệu số, ghi nhận kết quả tích cực thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) trong tháng đạt 21.231.141 giao dịch thành công, trung bình hàng ngày có khoảng 1,4 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP.

Các CSDL về dân cư đã kết nối chính thức với 15 đơn vị bộ, ngành, 01 doanh nghiệp (DN) nhà nước (EVN), 03 DN viễn thông và 63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin; cán bộ, công chức, viên chức kết nối, đồng bộ dữ liệu với 100% các bộ, ngành, địa phương; Bảo hiểm đã xác thực thông tin của 91.443.924 nhân khẩu có trong CSDL quốc gia về Bảo hiểm với CSDL quốc gia về dân cư; hộ tịch điện tử có 45.482.990 dữ liệu đăng ký khai sinh, 11.625.536 dữ liệu kết hôn, 855.630 dữ liệu cải chính, thay đổi, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc...

Ở nội dung hạ tầng số, tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh đạt 79,8%, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2022; tỷ lệ hộ gia đình có Internet cáp quang băng rộng đạt 78,38%, tăng 5,22% so với cùng kỳ năm 2022; tốc độ truy cập mạng băng rộng cố định đạt 93,66 Mbps, tăng 14,06% so với cùng kỳ năm 2022; tốc độ truy cập mạng băng rộng di động đạt 48,29 Mbps, tăng 8,81% so với cùng kỳ năm 2022…

Cần ưu tiên CĐS các lĩnh vực có thế mạnh

Để thúc đẩy triển khai việc thực hiện nhiệm vụ CĐS quốc gia, cũng như hướng đến hưởng ứng mạnh mẽ, thực chất ngày CĐS quốc gia hàng năm 10/10, Bộ TT&TT đề nghị các đơn vị trong thời gian tới cần tập trung triển các nội dung trọng tâm: Bám sát thực hiện các yêu cầu nội dung của các Quyết định số 749/QĐ-TTg của của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/6/2020 phê duyệt "Chương trình CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số (KTS&XHS) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, triển khai các nội dung để cung cấp DVCTT toàn trình, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mong muốn và thực sự sử dụng hiệu quả DVCTT.

Cùng với đó, tích cực triển khai phát triển nguồn nhân lực phục vụ CĐS, đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực CĐS quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Các đơn vị cũng cần chú trọng đẩy mạnh triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu hai chiều với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hoàn thiện các chức năng của Hệ thống về dữ liệu mở, giao diện người dùng, tổng hợp, trực quan hoá dữ liệu.

Việc thực hiện tái cấu trúc quy trình cung cấp các DVCTT thiết yếu tích hợp trên Cổng DVC quốc gia và HTTT giải quyết TTHC của bộ, ngành, địa phương theo Quyết định 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục DVCTT tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia năm 2022 cần được đẩy mạnh; Cổng DVC quốc gia cần tiếp tục được nâng cấp, bảo đảm vận hành thông suốt, tránh “tắc nghẽn” trong quá trình tích hợp, cung cấp DVCTT phục vụ người dân và DN; CSDL quốc gia về TTHC cần được làm sạch, thực hiện tái cấu trúc quy trình TTHC tích hợp trên Cổng DVC quốc gia và HTTT giải quyết TTHC.

Cũng theo Bộ TT&TT, các đơn vị cần tập tập trung rà soát, hoàn thiện các CSDL hiện có, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương với CSDL quốc gia về dân cư, Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh cập nhật, liên thông, kết nối, chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu từ các CSDL Quốc gia, CSDL chuyên ngành để phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chính quyền các cấp và cung cấp DVCTT, giảm thiểu giấy tờ, thời gian cho người dân và DN thực hiện TTHC.

Các đơn vị cũng cần tích cực đẩy mạnh, phối hợp với Bộ TT&TT rà soát, nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy định chi tiết của Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) để triển khai, thực hiện; tập trung ưu tiên CĐS các lĩnh vực có thế mạnh, tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số cần ưu tiên các lĩnh vực có thế mạnh, tác động lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO