Dấu ấn Võ Văn Kiệt qua từng trang sách

Thu Hiền| 23/11/2022 09:11
Theo dõi ICTVietnam trên

Bộ sách kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) do NXB Chính trị quốc gia sự thật ấn hành sẽ mang tới cho bạn đọc những xúc cảm đặc biệt để thêm kính trọng và yêu quý người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, một nhân cách lớn với trái tim nhân hậu.

Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022), Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt bạn đọc các ấn phẩm: Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ); Võ Văn Kiệt - Một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân (Hồi ký) và bộ 3 tập sách thuộc thể loại truyện ký danh nhân Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo. Cùng với nhiều ấn phẩm có giá trị về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Võ Văn Kiệt đã được NXB xuất bản trước đó, đây là nguồn tư liệu quý, giúp cho bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt - một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dấu ấn Võ Văn Kiệt qua từng trang sách - Ảnh 1.

Bộ sách quý do NXB Chính trị quốc gia sự thật ấn hành

Tấm gương sáng của đất nước và nhân dân

Có thể nói, công cuộc đổi mới đất nước đến nay đã đạt nhiều thành tựu đáng tự hào. Trong mỗi chặng đường cách mạng, dù là gian nan hay thắng lợi vẻ vang, đều in đậm dấu ấn của thế hệ những nhà lãnh đạo cách mạng ưu tú, mà đồng chí Võ Văn Kiệt là một trong những người tiêu biểu.

86 năm cuộc đời, trải qua gần 70 năm cống hiến cho Đảng, cho cách mạng, cuộc đời của đồng chí Võ Văn Kiệt gắn liền với những chặng đường đấu tranh đầy hy sinh, gian khổ, song rất đỗi hào hùng, vẻ vang của Đảng, đất nước và dân tộc ta. Dù đảm nhiệm vị trí nào, giữ cương vị công tác nào, đồng chí Võ Văn Kiệt luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập nhiều công lớn, để lại những dấu ấn đậm nét về phong cách của một người lãnh đạo luôn hết lòng phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Đặc biệt, ông được đánh giá là một trong những người đi đầu trong công cuộc đổi mới đất nước.

Với tài năng, đức độ của mình, đồng chí Võ Văn Kiệt đã trở thành một tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo. Những thông tin, tư liệu quý về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, phong cách làm việc, lãnh đạo cùng những đóng góp to lớn của ông đã đi vào những trang sách, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng ghi lại, lưu giữ qua hàng loạt ấn phẩm giá trị.

Nguồn tư liệu quý về cuộc đời của một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân

Vừa ra mắt bạn đọc trong tháng 11 này nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt, cuốn sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới là ấn phẩm có giá trị, trong đó làm nổi bật vai trò, dấu ấn của đồng chí trong giai đoạn mở đường, khởi động và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Các tài liệu lưu trữ được tuyển chọn phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Kiệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, tư duy nhạy bén của đồng chí nhằm khơi dậy và phát huy tiềm lực, khả năng của các vùng, miền chung sức, đồng lòng tiến hành công cuộc đổi mới thắng lợi. Những quyết sách của đồng chí đều mang tâm huyết vì nước, vì dân, thấm đẫm hơi thở của thực tiễn cuộc sống và thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tầm nhìn của một nhà lãnh đạo chiến lược.

Cuốn sách dày hơn 800 trang, bố cục gồm 3 phần, được sắp xếp theo trình tự thời gian, phản ánh những dấu mốc quan trọng từ thực tiễn chỉ đạo về con đường xây dựng và phát triển đất nước, những thay đổi có tính bước ngoặt, đột phá, đem lại những thắng lợi lớn đối với cách mạng Việt Nam: Phần I- Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực kinh tế; Phần II- Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong lĩnh vực văn hóa - xã hội; Phần III- Dấu ấn Võ Văn Kiệt trong hoạt động ngoại giao.

Viết về cuốn sách, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhận định: "Xuất bản cuốn sách Dấu ấn Võ Văn Kiệt thời kỳ đổi mới vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2022) là một việc làm rất có ý nghĩa, góp phần tri ân công lao của đồng chí Võ Văn Kiệt với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta… Cuốn sách là nguồn tư liệu quý, giúp cho bạn đọc, nhất là đội ngũ cán bộ, Đảng viên và thế hệ trẻ hôm nay thấu hiểu hơn cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt - một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Đúng như tên sách, cuốn hồi ký Võ Văn Kiệt - Một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân đã tái hiện sinh động về cuộc đời, con người, sự nghiệp Võ Văn Kiệt, khẳng định nhân cách, tài năng, phẩm chất và tâm huyết của một nhà lãnh đạo đã để lại nhiều dấu ấn khó phai mờ thông qua một số bài viết của các đồng chí nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, những người cộng sự, văn nghệ sĩ, trí thức đã từng cùng sống và làm việc với Thủ tướng Võ Văn Kiệt cùng nhiều bức ảnh tư liệu quý. Nội dung các bài viết rất phong phú, sắp xếp thành các cụm chủ đề: cụm bài của các đồng chí lãnh đạo Đảng - Nhà nước; cụm bài về thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; cụm bài khi đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; cụm bài khi đồng chí làm Thủ tướng Chính phủ; cụm bài về văn hoá, lịch sử dân tộc của trí thức, văn nghệ sĩ; cụm bài của quê hương và gia đình.

Cuốn sách Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam gồm một số bài viết của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương, đơn vị, của các nhà khoa học tham dự Hội thảo khoa học "Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam" do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy Vĩnh Long phối hợp tổ chức. Những bài viết được tuyển chọn trong cuốn sách phản ánh những góc nhìn rất đa dạng, chân thực và cảm động về cuộc đời, con người, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt - một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo tài năng và quyết đoán, một Thủ tướng để lại nhiều dấu ấn khó phai mờ - dấu ấn Võ Văn Kiệt.

Võ Văn Kiệt - Tiểu sử là ấn phẩm cung cấp nguồn tư liệu tổng hợp về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, những đóng góp to lớn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt đối với dân tộc, cách mạng Việt Nam, sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về từng chặng đường trong 86 năm tuổi đời cùng cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi, những đóng góp quan trọng của đồng chí Võ Văn Kiệt trong gần 70 năm cống hiến cho Đảng, cho cách mạng, cho dân tộc.

Bên cạnh đó, NXB cũng đang nỗ lực hoàn thành để ra mắt bạn đọc trong tháng 12 bộ sách Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo. Bộ sách gồm 3 tập thuộc thể loại truyện ký danh nhân, của tác giả, nhà văn Lại Hoàng Giang - người đã được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chuyển giao cho nhiều tư liệu quý lúc sinh thời. Nét đặc sắc, mới mẻ, độc đáo trong cách chuyển tải của bộ sách sẽ mang đến nhiều xúc cảm tích cực cho bạn đọc.

Độc giả cũng có thể tìm đọc miễn phí bản điện tử các cuốn sách trên trang stbook.vn./.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Dấu ấn Võ Văn Kiệt qua từng trang sách
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO