Học viện Công nghệ

  • Sinh viên tài năng CNTT giúp đất nước vươn lên trong cuộc CMCN 4.0

    Sinh viên tài năng CNTT giúp đất nước vươn lên trong cuộc CMCN 4.0

    Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 27 và Kỳ thi Lập trình sinh viên quốc tế ICPC khu vực châu Á điểm thi Hà Nội - Ngày hội của các tài năng trẻ CNTT-TT Việt Nam và châu Á đã chính thức khởi tranh từ 28 - 30/11/2018 tại Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông (BCVT), Hà Nội.
  • Sánh vai với cường quốc năm châu phải dựa vào nghiên cứu khoa học công nghệ

    Sánh vai với cường quốc năm châu phải dựa vào nghiên cứu khoa học công nghệ

    Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Đất nước ta muốn sánh vai cường quốc năm châu thì phải dựa vào công nghệ, vào nghiên cứu công nghệ. Chúng ta có lợi thế to lớn là sinh viên những người tuổi trẻ đầy khát khao lao động và cống hiến. Hãy coi tài sản lớn nhất của nhà trường là sinh viên”.