Truyền thông

Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2023

Thu Hiền 08/08/2023 21:41

Ngày 08 tháng 8 năm 2023 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2023

z4586021645080_80ed2e42e8fce32067af35777c774a01.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện, chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất bản và nội dung xuất bản phẩm trong 6 tháng đầu năm 2023 gắn với việc thực hiện những nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác xuất bản của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan chủ quản xuất bản; kịp thời phát hiện những khó khăn, hạn chế, vướng mắc; đôn đốc, phát huy vai trò của xuất bản trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành xuất bản trong những tháng cuối năm 2023, chỉ đạo các nhà xuất bản bám sát nhiệm vụ chính trị xuất bản các ấn phẩm có giá trị, chất lượng, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT); Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam dự, chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ TT&TT, trong 6 tháng đầu năm 2023, các nhà xuất bản đã thực hiện xuất bản 14.968 cuốn với 176.830.566 bản (giảm 28,8% về cuốn và giảm 51% về bản). Trong đó: Xuất bản phẩm dạng sách in đạt 13.380 cuốn với 163.888.479 bản (giảm 30,5% về cuốn và giảm 53,9%); Xuất bản phẩm dạng điện tử đạt 1.111 xuất bản phẩm (giảm 2,8%); Xuất bản phẩm khác dạng đĩa CD, DVD, bản đồ, bưu ảnh, lịch các loại đạt 477 xuất bản phẩm với 12.942.087 bản (giảm 24,9% về số xuất bản phẩm và tăng 115% về bản).

Về nội dung xuất bản phẩm, các nhà xuất bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhiều xuất bản phẩm có nội dung tốt, có giá trị nhân văn, mang tính thời sự, hấp dẫn về hình thức được xuất bản, phục vụ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của bạn đọc ở tất cả loại sách.

z4586065533546_c8e330ec00ed93d294b896d5b8f7c748.jpg
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại Hội nghị

Đặc biệt, một số ấn phẩm tiêu biểu, có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” bằng 7 ngoại ngữ; “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”;“Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” do NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các nhà xuất bản đã chủ động phối hợp với bộ ngành, địa phương, đơn vị tổ chức thành công Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai trên toàn quốc, qua đó tạo được hiệu ứng, sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng lâu dài và bền vững.

Phát biểu kết luận, chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương những kết quả mà các nhà xuất bản, ngành xuất bản đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm toàn ngành cần quan tâm triển khai thực hiện trong thời gian tới, đó là:

(1) Tập trung xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là những đề tài về tuyên truyền kết quả, thành tựu đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng;

(2) Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần của Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII;

(3) Đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hóa hoạt động để phù hợp trong bối cảnh thời đại 4.0;

(4) Chú trọng việc hợp tác quốc tế, giao dịch bản quyền và xuất khẩu nội dung sách thông qua các nền tảng đa phương tiện;

(5) Tiếp tục quán triệt triển khai Quy định số 100-QĐ/TW, ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản; quản lý nội dung xuất bản phẩm, hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành; xây dựng, triển khai chiến lược phát triển nhà xuất bản, chuyển đổi số xuất bản;

(6) Tập trung đánh giá, tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp đối với xuất bản phẩm thuộc đề án, dự án của Đảng, Nhà nước; tập trung nỗ lực hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ đề ra trong năm 2023./.

Bài liên quan
  • Hội Xuất bản Việt Nam có Chủ tịch mới
    Đại hội Đại biểu Hội Xuất bản Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra ngày 12/7 tại Hà Nội với chủ đề “Hội Xuất bản Việt Nam, đổi mới, hội nhập và phát triển”.
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO