Truyền thông

Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho hoạt động thông tin cơ sở

Trường Thanh 21:15 10/05/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 quy định về hoạt động thông tin cơ sở (TTCS), trong đó nêu rõ, Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho hoạt động TTCS.

Nghị định nêu rõ, TTCS là thông tin thiết yếu được truyền tải trực tiếp đến người dân thông qua các loại hình thông tin: đài truyền thanh cấp xã; bảng tin công cộng; bản tin TTCS; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động TTCS; tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở; cổng hoặc trang thông tin điện tử; mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin trên Internet; tin nhắn viễn thông.

Hoạt động TTCS là hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu; tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân thông qua các loại hình thông tin quy định nêu trên.

Hoạt động TTCS phải bảo đảm nguyên tắc thông tin kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, phù hợp với trình độ, nhu cầu của người dân ở từng vùng, miền, đặc biệt là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Đồng thời, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; Bảo đảm thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin thiết yếu đến người dân; Tôn trọng ý kiến đóng góp của người dân; tiếp nhận thông tin phản ánh và thông tin nội dung trả lời của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với thông tin phản ánh của người dân.

Nghị định cũng nêu rõ: Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho hoạt động TTCS. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, kỹ năng sử dụng thiết bị kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số trong hoạt động TTCS cho người tham gia hoạt động TTCS.

Nghị định quy định cụ thể thông tin thiết yếu của TTCS gồm:

Thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương, những sự kiện quan trọng liên quan đến người dân ở địa phương.

Những thông tin liên quan đến người dân ở địa phương, gồm: dự án, chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội ở địa phương; chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác quân sự ở địa phương; phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; hỏa hoạn; cấp cứu, dịch bệnh; thảm họa xảy ra ở địa phương hoặc có ảnh hưởng đến địa phương; gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực; các biện pháp đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội; sản phẩm, dịch vụ cần thiết phục vụ sản xuất và đời sống của người dân ở địa phương.

Những thông tin khác theo quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin và quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Nghị định cũng quy định về hoạt động TTCS theo 8 loại hình: Đài truyền thanh cấp xã; Bảng tin công cộng; Bản tin TTCS; Tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động TTCS; Tuyên truyền trực tiếp qua tuyên truyền viên cơ sở; Tuyên truyền trên cổng hoặc trang thông tin điện tử; Tuyên truyền qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin trên Internet; Tuyên truyền qua tin nhắn viễn thông.

dai-truyen-thanh-cap-xa.jpg
Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho hoạt động TTCS. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tuyên truyền, kỹ năng sử dụng thiết bị kỹ thuật, công nghệ, kỹ năng chuyển đổi số trong hoạt động TTCS cho người tham gia hoạt động TTCS. (Ảnh: thuvienphapluat.vn).

Để TTCS thực sự là kênh thông tin, tuyên truyền thiết yếu

Theo Bộ TT&TT, tính đến ngày 01/6/2023, cả nước có 9.959 đài truyền thanh cấp xã/10.598 xã, phường, thị trấn, với trên 13.000 nhân sự kiêm nhiệm hoặc hoạt động không chuyên trách; 666 cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện/705 huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, với trên 7.000 nhân sự; hơn 6.500 trang thông tin điện tử (bản tin điện tử) của UBND cấp xã; hơn 1.100 bảng tin điện tử công cộng của UBND cấp xã quản lý; hơn 200.000 tuyên truyền viên cơ sở.

Hệ thống TTCS có vai trò là hệ thống truyền thông tiếp cận trực tiếp với người dân ở cơ sở, cung cấp thông tin thiết yếu sát với nhu cầu của nhóm nhỏ người dân (khác với thông tin báo chí)...

Hệ thống TTCS đặc biệt phát huy hiệu quả trong các tình huống khẩn cấp (mưa bão, lũ lụt, cháy nổ, dịch bệnh...) và trong các chiến dịch truyền thông phục vụ nhiệm vụ chính trị (tuyên truyền về Đại hội Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia).

Việc ban hành Nghị định số 49/2024/NĐ-CP quy định về hoạt động TTCS sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực pháp lý của các quy định pháp luật đối với lĩnh vực TTCS để khẳng định và phát huy vai trò, thế mạnh của toàn bộ hệ thống./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Nhà nước bảo đảm nguồn lực cần thiết cho hoạt động thông tin cơ sở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO