Chuyển động ICT

Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng TT&TT để người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số chất lượng cao

Tâm An 14/01/2024 23:35

Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông (TT&TT) đồng bộ, công nghệ hiện đại theo định hướng chia sẻ dùng chung, tích hợp quy hoạch hạ tầng viễn thông quốc gia, kế thừa hợp lý hạ tầng TT&TT đã được đầu tư phát triển, gắn kết chặt chẽ với các hạ tầng kinh tế - xã hội vật lý và tạo ra các thực thể số tương ứng trên không gian số.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã Quyết định số 36/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch hạ tầng TT&TT thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, hạ tầng TT&TT là hạ tầng cho chuyền đổi số (CĐS) quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội, gắn kết sự phát triển trên không gian số với không gian phát triển vật lý truyền thống, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hạ tầng TT&TT là một chỉnh thể thống nhất, hình thành trên cơ sở liên kết giữa mạng bưu chính, hạ tầng số, hạ tầng công nghiệp CNTT, các nền tảng CĐS quốc gia và hệ thống bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) mạng, an ninh mạng, tạo lập môi trường an toàn tin cậy cho phát triển Chính phủ số, kinh tế số (KTS), xã hội số (XHS).

20231012-pg2-17052227555192085969029.jpg
(Ảnh minh họa)

Phát triển mạng lưới bưu chính đồng bộ, hiện đại

Theo đó, Quyết định nêu rõ, định hướng phát triển mạng bưu chính đồng bộ, hiện đại, gắn kết giữa thế giới thực và thế giới số, trở thành một trong những hạ tầng thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số.

Đồng thời, quy hoạch mạng bưu chính có tính dự phòng nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng toàn vẹn, không đứt gẫy trong mọi trường hợp khẩn cấp; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng 3 - 5 Trung tâm Bưu chính khu vực trên cả nước; năng lực khai thác bình quân của Trung tâm Bưu chính đạt trên 15.750 tấn bưu gửi/ngày. Các Trung tâm Bưu chính vùng có năng lực khai thác bình quân trên 5.000 tấn bưu gửi/ngày...

Quy hoạch yêu cầu phát triển đến năm 2025, hình thành mạng bưu chính công cộng cấp quốc gia gồm các Trung tâm Bưu chính khu vực (MegaHub) và Trung tâm Bưu chính vùng (Hub); kết nối các Trung tâm Bưu chính khu vực và giữa các Trung tâm Bưu chính khu vực đến Trung tâm Bưu chính vùng; chú trọng thúc đẩy, định hướng chia sẻ hạ tầng mạng bưu chính công cộng với các doanh nghiệp (DN) bưu chính;

Tổng năng lực khai thác phục vụ của mạng bưu chính đạt trên 93.000 tấn bưu gửi/ngày, thời gian giao hàng liên tỉnh và quốc tế (phần xử lý giữa các trung tâm) tối đa 5 ngày, thời gian giao hàng nội vùng tối đa 2 ngày; Hình thành 14 Trung tâm Bưu chính vùng trên cả nước bảo đảm năng lực khai thác bình quân trên 4.500 tấn bưu gửi/ngày, phạm vi phục vụ bình quân 115km...

Đến năm 2030, xây dựng 3 - 5 Trung tâm Bưu chính khu vực trên cả nước; năng lực khai thác bình quân của Trung tâm Bưu chính đạt trên 15.750 tấn bưu gửi/ngày.

Căn cứ theo nhu cầu phát triển, yêu cầu xây dựng mới các Trung tâm Bưu chính vùng theo Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nâng cấp từ 1 - 2 Trung tâm Bưu chính vùng trở thành Trung tâm Bưu chính khu vực. Các Trung tâm Bưu chính vùng có năng lực khai thác bình quân trên 5.000 tấn bưu gửi/ngày.

Đến năm 2025, Việt Nam nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu thế giới về chuyển đổi Internet sang IPv6

Quyết định nêu rõ, quy hoạch mạng viễn thông băng rộng bảo đảm dung lượng lớn, tốc độ cao, công nghệ hiện đại, hạ tầng Internet vạn vật (IoT) được tích hợp rộng rãi bảo đảm phát triển hài hòa, phục vụ tốt CĐS, Chính phủ số, KTS, XHS và an ninh - quốc phòng; phấn đấu đến năm 2025 đạt 100% các khu công nghệ cao, khu CNTT tập trung, trung tâm nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo có thể truy nhập Internet với tốc độ tối thiểu lGb/s; thực hiện triển khai, đầu tư thêm 2 - 4 tuyến cáp viễn thông quốc tế. Việt Nam nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu thế giới về chuyển đổi Internet sang IPv6.

ipv6-vs-ipv4-difference.png

Hình thành và triển khai các trung tâm dữ liệu (TTDL) quốc gia

Đối với hạ tầng TTDL và điện toán đám mây (ĐTĐM), định hướng phát triển là hình thành các TTDL quy mô lớn, theo tiêu chuẩn xanh, bám sát quy hoạch vùng năng lượng; bảo đảm các TTDL được kết nối đồng bộ, dữ liệu liên thông và có khả năng dự phòng lẫn nhau, thúc đẩy phát triển công nghiệp dữ liệu lớn; nâng cao hiệu suất và khai thác hiệu quả các TTDL hiện có.

Yêu cầu đặt ra là đến năm 2025 hình thành và triển khai các TTDL quốc gia là hạ tầng phục vụ các cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia, CSDL dùng chung khác theo quy định của pháp luật; hình thành tối thiểu 03 cụm TTDL đa mục tiêu cấp quốc gia; hình thành các cụm TTDL đa mục tiêu cấp vùng. 100% cơ quan thuộc Chính phủ dùng hệ sinh thái ĐTĐM phục vụ Chính phủ số và 70% DN Việt Nam sử dụng dịch vụ ĐTĐM do DN trong nước cung cấp.

Đến năm 2030, mọi người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số tiên tiến với chất lượng cao, giá cước phù hợp

Về hạ tầng ứng dụng CNTT, định hướng phát triển là ưu tiên tập trung nguồn lực phát triển theo hướng làm trước, làm tốt, làm tập trung các nền tảng số có tính chất hạ tầng quy mô quốc gia phục vụ nhiều ứng dụng, dịch vụ, đóng vai trò là nền tảng số dùng chung cho nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, phục vụ các hoạt động thiết yếu của xã hội trên môi trường số.

Yêu cầu đến năm 2030, các nền tảng số quy mô quốc gia được hoàn thiện, vận hành thông suôt đáp ứng được yêu cầu Chính phủ số, KTS, XHS; Mọi người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ số tiên tiến với chất lượng cao, giá cước phù hợp.

Phấn đấu Việt Nam trở thành một trong những trung tâm bảo đảm ATTT mạng, an ninh mạng hàng đầu châu Á

Quy hoạch nêu rõ định hướng phát triển ATTT mạng, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết, gắn kêt, song hành với hoạt động CĐS trong toàn bộ quá trình thiết kế, thử nghiệm, đánh giá, vận hành, khai thác; Phát triển các hệ thống kỹ thuật, giải pháp, nền tảng bảo đảm ATTT mạng, an ninh mạng phục vụ Chính phủ số, KTS, XHS phát triển ổn định, bền vững, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia…

Quy hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2025 là tạo lập niềm tin số, xây dựng môi trường mạng Việt Nam văn minh, lành mạnh; 100% hệ thống thông tin (HTTT) của các cơ quan Nhà nước được bảo đảm an toàn theo cấp độ HTTT; 100% bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện bảo đảm ATTT mạng theo mô hình 4 lớp; 100% thiết bị đầu cuối của các cơ quan Nhà nước được cài đặt giải pháp bảo đảm ATTT mạng…

Hệ sinh thái sản phẩm ATTT mạng Việt Nam đạt 100% chủng loại; Phát triển từ 3 - 5 sản phẩm, dịch vụ ATTT trọng điểm, chiếm lĩnh thị trường trong nước, có khả năng cạnh tranh quốc tế; Duy trì thứ hạng 25 - 30 nước dẫn đầu về Chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu (GCI) theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU).

Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm bảo đảm ATTT mạng, an ninh mạng hàng đầu châu Á; Hình thành được thị trường về bảo đảm ATTT mạng, an ninh mạng, có sự cạnh tranh và ảnh hưởng trên toàn khu vực và thế giới…

Tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong mọi lĩnh vực

Về lĩnh vực công nghiệp CNTT, quy hoạch nêu rõ phát triển công nghiệp CNTT dựa trên các công nghệ số như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, chuỗi khối, ĐTĐM, Internet vạn vật...; tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội để hình thành công nghiệp công nghệ số. Ngành công nghiệp công nghệ số phát triển nhanh và bền vững với trọng tâm là chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang tạo ra những sản phẩm, dịch vụ điện tử, viễn thông, CNTT Make in Viet Nam, góp phần tạo không gian phát triển mới của đất nước...

Quy hoạch đưa ra mục tiêu đến năm 2050, hạ tầng TT&TT bảo đảm: tăng cường thông minh dựa trên dữ liệu và các công nghệ mới; xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; bao phủ, kết nối đa tầng không gian (mặt nước, lòng nước, mặt đất, lòng đất, vùng trời) và đa chiều giữa các tầng; hợp nhất an toàn toàn bộ thế giới vật lý với thế giới số nhằm thích ứng trước mọi biến động phức tạp, khẩn cấp; mở rộng không gian hoạt động; đáp ứng phát triển bền vững mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng TT&TT để người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số chất lượng cao
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO