Chuyển đổi số

Quảng Ngãi phát động phong trào CĐS, nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng

Đỗ Thêu 17:55 26/07/2023

Ngày 28/7/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chính thức phát động Phong trào chuyển đổi số (CĐS) tại Trung tâm IOC tỉnh. Lễ phát động phong trào CĐS đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, chặt chẽ, an toàn và tiết kiệm.

Công tác CĐS luôn được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm

Công tác CĐS luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, HĐND tỉnh Quảng Ngãi và UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm. Các cơ quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác CĐS, phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, xây dựng kinh tế số, xã hội số và an toàn thông tin mạng.

Hiện nay, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đều đã thành lập Ban Chỉ đạo CĐS để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch CĐS. Điều đó cho thấy sự quyết tâm rất lớn đối với công tác CĐS của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Quảng Ngãi.

quang-ngai-1.jpg
Giám đốc Sở TT&TT Trần Thanh Trường phát biểu tại buổi tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) các cấp

Quảng Ngãi là một trong những địa phương điển hình của cả nước về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ CNSCĐ. Mới đây, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu CĐS cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tổ CNSCĐ, Sở TT&TT Quảng Ngãi đã tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ CNSCĐ các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Sự kiện được phối hợp tổ chức với UBND huyện Mộ Đức.

Giám đốc Sở TT&TT Trần Thanh Trường nhấn mạnh, các Tổ CNSCĐ các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều phần việc, chương trình hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thành công trong công tác CĐS của tỉnh.

Tổ CNSCĐ đã nỗ lực hướng dẫn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CĐS đến người dân, hỗ trợ tổ chức và công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng nhiều dịch vụ số do cơ quan, đơn vị cung cấp. Người dân có kỹ năng sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn cũng như nhận diện, phòng ngừa được những thông tin xấu, độc, tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Ngoài ra, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác CĐS của từng địa phương và đơn vị đã được đại diện các đơn vị cùng nhau trao đổi, chia sẻ.

Phát động phong trào CĐS: đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm

Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp bách của CĐS trên địa bàn tỉnh, ngày 28/7/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chính thức phát động phong trào CĐS tại Trung tâm IOC tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Lễ phát động Phong trào CĐS phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, chặt chẽ, an toàn và tiết kiệm.

Ngoài ra, công tác truyền thông về sự kiện cũng cần được chú trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng số. Sự kiện sẽ được trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện và 173 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh. Lễ phát động có livestream trên fanpage Sở TT&TT.

Phong trào CĐS cũng sẽ giúp hình thành những hạt nhân và lan tỏa nhận thức CĐS, nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng để nâng cao thứ hạng các chỉ số đánh giá về cải cách hành chính, CĐS của tỉnh trong thời gian tới.

Vừa qua, kết quả Chỉ số CĐS (CĐS) năm 2022 được công bố đã cho thấy tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiến bộ trong công tác CĐS. Quảng Ngãi đạt kết quả đứng thứ 26/63 tỉnh, thành, tăng 34 bậc so với năm 2021.

Theo Kế hoạch tổ chức lễ phát động phong trào CĐS, mục đích của lễ phát động là tạo chuyển biến trong công tác triển khai CĐS trên địa bàn tỉnh, huy động nguồn lực cán bộ, công chức, viên chức để tuyên truyền rộng rãi và triển khai nâng cao nhận thức về CĐS, kỹ năng số cộng đồng, kỹ năng khai thác và sử dụng DVCTT.

quang-ngai-2.jpg
Quảng Ngãi quyết tâm CĐS, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ cho chính người dân và doanh nghiệp (DN)

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết việc phát động phong trào CĐS để người dân, DN hưởng ứng và hành động, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ cho chính người dân.

Tại Lễ Phát động, khóa học về DVCTT tại trang chuyendoiso.quangngai.gov.vn sẽ được giới thiệu. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia khóa học, đánh giá kết quả sau khóa học bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến.

Đặc biệt, trong thời gian 07 ngày sau Lễ phát động, mỗi thành viên TCNSCĐ các cấp hướng dẫn tối thiểu cho 07 người dân về kỹ năng khai thác và sử dụng DVCTT, thanh toán trực tuyến khi tham gia giải quyết các TTHC và các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

TCNSCĐ cấp xã ra quân “đi từng ngõ, gõ từng nhà” phát động người dân hưởng ứng Phong trào CĐS, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng nền tảng số, thực hành kỹ năng số.

Năm 2023 là Năm dữ liệu số Quốc gia, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện CĐS đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Các kế hoạch CĐS sẽ tập trung vào các vấn đề như bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp sở, ngành và địa phương; mở dữ liệu để kết nối chia sẻ và quan tâm đến an toàn dữ liệu….

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành ký quyết định phân khai hơn 71,5 tỷ đồng cho các sở, ngành, đơn vị và các địa phương để thực hiện CĐS trong năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS, đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CĐS. Các đơn vị phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực thi công tác CĐS vì sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi./.

Chuyển đổi số

Quảng Ngãi phát động phong trào CĐS, nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng

Đỗ Thêu 17:55 26/07/2023

Ngày 28/7/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chính thức phát động Phong trào chuyển đổi số (CĐS) tại Trung tâm IOC tỉnh. Lễ phát động phong trào CĐS đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, chặt chẽ, an toàn và tiết kiệm.

Công tác CĐS luôn được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm

Công tác CĐS luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, HĐND tỉnh Quảng Ngãi và UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm. Các cơ quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác CĐS, phát triển chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, xây dựng kinh tế số, xã hội số và an toàn thông tin mạng.

Hiện nay, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi đều đã thành lập Ban Chỉ đạo CĐS để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch CĐS. Điều đó cho thấy sự quyết tâm rất lớn đối với công tác CĐS của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Quảng Ngãi.

quang-ngai-1.jpg
Giám đốc Sở TT&TT Trần Thanh Trường phát biểu tại buổi tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) các cấp

Quảng Ngãi là một trong những địa phương điển hình của cả nước về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ CNSCĐ. Mới đây, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu CĐS cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tổ CNSCĐ, Sở TT&TT Quảng Ngãi đã tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Tổ CNSCĐ các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Sự kiện được phối hợp tổ chức với UBND huyện Mộ Đức.

Giám đốc Sở TT&TT Trần Thanh Trường nhấn mạnh, các Tổ CNSCĐ các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều phần việc, chương trình hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần thành công trong công tác CĐS của tỉnh.

Tổ CNSCĐ đã nỗ lực hướng dẫn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CĐS đến người dân, hỗ trợ tổ chức và công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), các nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng nhiều dịch vụ số do cơ quan, đơn vị cung cấp. Người dân có kỹ năng sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn cũng như nhận diện, phòng ngừa được những thông tin xấu, độc, tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

Ngoài ra, nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác CĐS của từng địa phương và đơn vị đã được đại diện các đơn vị cùng nhau trao đổi, chia sẻ.

Phát động phong trào CĐS: đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm

Để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết và tính cấp bách của CĐS trên địa bàn tỉnh, ngày 28/7/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ chính thức phát động phong trào CĐS tại Trung tâm IOC tỉnh. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Lễ phát động Phong trào CĐS phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, chặt chẽ, an toàn và tiết kiệm.

Ngoài ra, công tác truyền thông về sự kiện cũng cần được chú trọng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng số. Sự kiện sẽ được trực tuyến đến 13 điểm cầu cấp huyện và 173 điểm cầu cấp xã trên địa bàn tỉnh. Lễ phát động có livestream trên fanpage Sở TT&TT.

Phong trào CĐS cũng sẽ giúp hình thành những hạt nhân và lan tỏa nhận thức CĐS, nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng để nâng cao thứ hạng các chỉ số đánh giá về cải cách hành chính, CĐS của tỉnh trong thời gian tới.

Vừa qua, kết quả Chỉ số CĐS (CĐS) năm 2022 được công bố đã cho thấy tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiến bộ trong công tác CĐS. Quảng Ngãi đạt kết quả đứng thứ 26/63 tỉnh, thành, tăng 34 bậc so với năm 2021.

Theo Kế hoạch tổ chức lễ phát động phong trào CĐS, mục đích của lễ phát động là tạo chuyển biến trong công tác triển khai CĐS trên địa bàn tỉnh, huy động nguồn lực cán bộ, công chức, viên chức để tuyên truyền rộng rãi và triển khai nâng cao nhận thức về CĐS, kỹ năng số cộng đồng, kỹ năng khai thác và sử dụng DVCTT.

quang-ngai-2.jpg
Quảng Ngãi quyết tâm CĐS, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ cho chính người dân và doanh nghiệp (DN)

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho biết việc phát động phong trào CĐS để người dân, DN hưởng ứng và hành động, mang lại lợi ích thiết thực, phục vụ cho chính người dân.

Tại Lễ Phát động, khóa học về DVCTT tại trang chuyendoiso.quangngai.gov.vn sẽ được giới thiệu. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia khóa học, đánh giá kết quả sau khóa học bằng hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến.

Đặc biệt, trong thời gian 07 ngày sau Lễ phát động, mỗi thành viên TCNSCĐ các cấp hướng dẫn tối thiểu cho 07 người dân về kỹ năng khai thác và sử dụng DVCTT, thanh toán trực tuyến khi tham gia giải quyết các TTHC và các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt.

TCNSCĐ cấp xã ra quân “đi từng ngõ, gõ từng nhà” phát động người dân hưởng ứng Phong trào CĐS, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng nền tảng số, thực hành kỹ năng số.

Năm 2023 là Năm dữ liệu số Quốc gia, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã khẳng định quyết tâm tiếp tục thực hiện CĐS đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Các kế hoạch CĐS sẽ tập trung vào các vấn đề như bảo vệ dữ liệu cá nhân, công bố và xây dựng các cơ sở dữ liệu cấp sở, ngành và địa phương; mở dữ liệu để kết nối chia sẻ và quan tâm đến an toàn dữ liệu….

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành ký quyết định phân khai hơn 71,5 tỷ đồng cho các sở, ngành, đơn vị và các địa phương để thực hiện CĐS trong năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS, đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ CĐS. Các đơn vị phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực thi công tác CĐS vì sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi phát động phong trào CĐS, nâng cao kỹ năng số trong cộng đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO