Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y tế

Bình Minh| 11/10/2021 09:54
Theo dõi ICTVietnam trên

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 1661/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

153 quy định thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được phê duyệt - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Y tế chủ trì một cuộc họp về cải cách hành chính. (Ảnh: moh.gov.vn).

Cụ thể, Bộ Y tế đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 153 quy định thủ tục hành chính và 14 quy định về điều kiện kinh doanh với tổng chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tổng số văn bản có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được Bộ Y tế kiến nghị sửa đổi, bổ sung 32 văn bản (trong đó đề nghị sửa đổi, bổ sung 03 luật, 17 Nghị định, 03 Thông tư liên tịch, 08 Thông tư; đề xuất xây dựng mới 01 Nghị định).

Theo đề xuất của Bộ Y tế, ngày 4 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1661/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế.

Với việc phê duyệt tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg, Bộ Y tế đã đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 và chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ.

Bộ Y tế là Bộ đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 – 2025 và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Trên cơ sở phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế đã được Thủ tưởng Chính phủ phê duyệt, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Việc đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính và quy định về điều kiện kinh doanh của Bộ Y tế theo quan điểm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động kinh doanh; giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân trong các văn bản hiện hành góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả và bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định hoạt động kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO