tiền giang

 • Tiền Giang chú trọng ứng dụng, phát triển công nghiệp - CNTT

  Tiền Giang chú trọng ứng dụng, phát triển công nghiệp - CNTT

  Theo UBND tỉnh Tiền Giang, hiện nay Tiền Giang thuộc nhóm các tỉnh nằm trong top 10 cả nước về chỉ số mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT và là tỉnh dẫn đầu về Chỉ số ICT Index 2019 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
 • Tỉnh ĐBSCL hoàn thiện mô hình chính quyền điện tử, thành phố thông minh

  Tỉnh ĐBSCL hoàn thiện mô hình chính quyền điện tử, thành phố thông minh

  Tiền Giang đang phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 60% dịch vụ công mức độ 4 của tất cả các ngành, lĩnh vực tích hợp lên cổng dịch vụ công của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 • Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước: Các cập nhật mới tại Tiền Giang

  Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước: Các cập nhật mới tại Tiền Giang

  Quy hoạch tổng thể Phát triển Công nghệ Thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 được Ủy ban Nhân dân Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2665/QĐ- UBND ngày 30/7/2009. Trong quá trình thực hiện quy hoạch có nhiều yếu tố ngoài dự báo, nhiều chỉ tiêu quy hoạch đã không còn phù hợp.
 • Tiền Giang cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng Chính quyền điện tử

  Tiền Giang cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng Chính quyền điện tử

  Theo tài liệu Điều chỉnh Qui hoạch Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang phê duyêt, đến năm 2020, Tiền Giang cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng Chính quyền điện tử; từng bước xây dựng thành phố Mỹ Tho trở thành thành phố thông minh của Tỉnh; tiếp tục giữ vững thứ hạng khá về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin.
 • Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tại Tiền Giang

  Chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tại Tiền Giang

  Tiền Giang đặt ra mục tiêu hoàn thiện nền tảng xây dựng Chính quyền điện tử của Tỉnh, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.