Hoàn thành rà soát các điều kiện hoạt động, cấp đổi giấy phép thành lập cho 59 NXB

08:29 PM 18/01/2019 In bài viết

Ngày 18/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TTTT, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan chủ quản nhà xuất bản (NXB) năm 2019. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng và Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì Hội nghị. 

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng biểu dương những kết quả nổi bật của ngành xuất bản. Các NXB đã bám sát nội dung, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngành đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, triển khai kế hoạch, đề tài xuất bản trong năm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, của đất nước.

Trong năm 2019, ông Lê Mạnh Hùng đề nghị các cơ quan chủ quản NXB quan tâm nhiều hơn nữa tới các NXB trong việc định hướng hoạt động; rà soát lại văn bản của Trung ương, của Ban Bí thư, của Chính phủ để trên cơ sở đó giao nhiệm vụ cho các đơn vị, xây dựng những cơ chế, hành lang pháp lý và những điều kiện cho NXB.

Ngành cũng cần đổi mới tư duy, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực của ngành để đáp ứng những đòi hòi ngày càng cao của xã hội. Sự phối hợp giữa các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương cần sâu sát hơn nữa để tạo điều kiện tốt nhất trong công tác quản lý cho hoạt động xuất bản.

Toàn cảnh Hội nghị

Về hoạt động xuất bản năm 2018, ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TTTT) cho biết: năm 2018, Bộ TTTT đã cấp đổi giấy phép thành lập cho 28 NXB. Như vậy, đã hoàn thành công tác rà soát các điều kiện hoạt động và cấp đổi giấy phép thành lập cho 59 NXB theo tinh thần của Luật Xuất bản.

Năm 2018, 59 NXB nộp lưu chiểu là 33.087 xuất bản phẩm với 430.142.259 bản. Trong đó, xuất bản phẩm dưới dạng sách giấy là 31.438 cuốn với 404.600.895 bản; Xuất bản phẩm điện tử là 86 xuất bản phẩm với 318.400 lượt phát hành; xuất bản phẩm khác (băng, đĩa, bản đồ, bưu ảnh, lịch…) là 1.563 loại với 25.222.964 bản.

Năm 2018, không chỉ số lượng đầu xuất bản phẩm tăng lên mà hình thức và chất lượng xuất bản phẩm cũng được nâng cao so với năm 2017. Nội dung xuất bản phẩm đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của xã hội và phục vụ nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương cũng như các ngày lễ lớn, các sự kiện kinh tế, chính trị, đối ngoại của đất nước như: Sự kiện Việt Nam tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) tại Hà Nội; kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước; kỷ niệm 60 năm ra đười tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Năm 2018 cũng ghi nhận NXB Quân đội nhân dân được đầu tư 29,9 tỷ đồng thực hiện dự án Xuất bản điện tử; NXB Chính trị Quốc gia Sự thật được đầu tư 3,7 tỷ đồng cho các hạng mục xây dựng hệ thống giao ban trực tuyến, mua sắm thiết bị CNTT; NXB Tài chính được đầu tư 1,1 tỷ đồng xây dựng Tủ sách Lịch sử truyền thống ngành Tài chính trên mạng Internet…

Về những vướng mắc trong hoạt động của NXB năm qua, ông Chu Văn Hòa cho biết một số cơ quan chủ quản chưa chủ động hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc về điều kiện hoạt động cho NXB trực thuộc, dẫn đến việc NXB nhiều lần phải báo cáo, kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, một số cơ quan chủ quản đã không thực hiện tốt quy trình đặt hàng xuất bản phẩm dẫn đến việc thực hiện chính sách đặt hàng xuất bản phẩm của NXB gặp khó khăn, chậm trễ.

Để phát huy hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động xuất bản, ông Chu Văn Hòa đề nghị các cơ quan chủ quản và các NXB thực hiện đúng quy định của pháp luật về ngân sách và Thông tư số 07/2018/TT-BTTTT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ TTTT hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.

Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Nguyên đề nghị cũng đề nghị các cơ quan chủ quản và NXB nghiên cứu đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần của Thông báo Kết luận số 19 ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42/CT/TW về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Theo đó, cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh sắp xếp các NXB, chuyển đổi NXB trực thuộc theo loại hình tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; Nghiên cứu, thực hiện việc chuyển đổi các NXB địa phương và các NXB phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin đối ngoại, đồng bào dân tộc thiểu số chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp có thu; Kết hợp với việc triển khai Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập với việc tăng cường công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo nhân lực, nhất là lãnh đạo và biên tập viên NXB…

Thu Hiền