Chống hàng giả trong TMĐT: Cần sự chung tay của cơ quan chức năng, người dân và doanh nghiệp

Chống hàng giả trong TMĐT: Cần sự chung tay của cơ quan chức năng, người dân và doanh nghiệp

Thương mại điện tử (TMĐT) mang lại nhiều lợi ích thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và người tiêu dùng. Tuy nhiên, do yếu tố trực tuyến của TMĐT đã và đang tạo ra những thách thức cho việc xây dựng khung pháp lý hiệu quả để quản lý hoạt động kinh doanh cũng như ngăn chặn những hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ người tiêu dùng.
  • Xu hướng thương mại điện tử trong ASEAN thay đổi vì đại dịch

    Thị trường thương mại điện tử (TMĐT) trong khu vực ASEAN đã trải qua nhiều biến chuyển do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sự xáo trộn vừa mang đến những cơ hội mới, vừa đặt ra thách thức cho các sàn và các website TMĐT.
  • Thanh toán số lên ngôi

    Khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì việc thanh toán bằng tiền mặt không thể đáp ứng được nhu cầu thanh toán của toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, việc ứng dụng một hình thức thanh toán thuận tiện, an toàn luôn là điều mà bất cứ quốc gia nào quan tâm. Đó là lý do khiến thanh toán không dùng tiền mặt (số) thực sự lên ngôi.
  • Mobile Money - Giải pháp thúc đẩy số hóa giao dịch thanh toán toàn diện cho người dân

    Thanh toán không phải là tiền mặt như: tài sản, chứng chỉ có giá, tài sản hữu hình (không phải vàng, bạc), thanh toán điện tử ứng dụng công nghệ số như: ví điện tử, mobile banking, internet banking… hoặc thanh toán gián tiếp bằng tiền ghi sổ thông qua các tổ chức tín dụng thay việc người mua và người bán trực tiếp trao đổi với nhau.
Góc nhìn doanh nghiệp
Yeah1 hỗ trợ cộng đồng vượt qua ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Yeah1 hỗ trợ cộng đồng vượt qua ảnh hưởng của đại dịch COVID-19

Chương trình sẽ được triển khai trong 2 tháng (từ tháng 5 - 6/2020) trên phạm vi cả nước và tập trung vào các nhóm đối tượng: học sinh, sinh viên, thanh niên, công nhân, lao động trẻ và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trẻ. "