12,7 triệu lượt truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia

Việc thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử; triển khai kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG) và chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, địa phương mang lại nhiều lợi ích, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, tiết kiệm chi phí cho toàn xã hội.
19:42 PM 07/02/2020 In bài viết này

Quyết liệt các nhiệm vụ để xây dựng Chính phủ điện tử

Sáng 7/2/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương nhằm quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Hội nghị diễn ra theo 4 chuyên đề nhằm: Quán triệt Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/1/2019 quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước, trong đó tập trung vào chuẩn hóa chế độ báo cáo và triển khai Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Quán triệt việc gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg; Triển khai kết nối, tích hợp dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương với Cổng DVCQG và việc xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử.

Hội nghị cũng giới thiệu về đề án Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và hướng dẫn xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo bộ, ngành, địa phương tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo và hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thống kê quy định về hoạt động kinh doanh trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ để xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT), cụ thể là ban hành Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, trong đó có nhiệm vụ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng và vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Quyết định số 274/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Cổng DVCQG.

Nhờ sự tích cực của các bộ, ngành, địa phương, đến nay 95/95 bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Trung ương Đảng đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 2 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Từ ngày 12/3/2019 đến ngày 04/02/2020 đã có gần 1,25 triệu văn bản (khoảng 298.000 văn bản gửi và 945.000 văn bản nhận) trên Trục liên thông, số lượng văn bản gửi, nhận trong tháng thứ 10 so với tháng đầu tiên vận hành tăng gấp 2 lần.

Vào tháng 6/2019, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) được khai trương đã góp phần giảm bớt thời gian của các phiên họp Chính phủ, cho thấy sự cải cách của nội các Chính phủ.

Đến tháng 12/2019, Cổng DVCQG được khai trương, tính đến ngày 05/2/2020, trên Cổng DVCQG đã có hơn 41.594 tài khoản đăng ký; hơn 12,7 triệu lượt truy cập; hơn 664.000 hồ sơ đồng bộ trạng thái. VPCP và các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận, xử lý hơn 4.100 phản ánh, kiến nghị; hỗ trợ 3.641 cuộc gọi qua Tổng đài hỗ trợ (18001096).

Trong gần 2 tháng khai trương, kết quả này cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng của người dân, doanh nghiệp, ghi nhận kết quả ban đầu của quá trình xây dựng và vận hành Cổng DVCQG.

Toàn cảnh Hội nghị.

Thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP, tính đến ngày 05/02/2020, đã có 18/22 bộ, cơ quan ngang bộ, 38/63 địa phương ban hành thông tư, quyết định quy định chế độ báo cáo theo phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt.

Các Thông tư, Quyết định quy định chế độ báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương đã được bãi bỏ nhiều báo cáo không cần thiết, đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều báo cáo có nội dung trùng lặp; tần suất báo cáo đã được giảm; đề cương, biểu số liệu đã được mẫu hóa, làm cơ sở cho việc số hóa, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện báo cáo trên Hệ thống điện tử.

Tuy nhiên, với kỳ vọng và các chỉ tiêu cụ thể Chính phủ giao phải hoàn thành trong năm 2020 liên quan đến gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai Cổng DVCQG và Hệ thống Thông tin báo cáo Quốc gia thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm. Chính vì vậy, hội nghị là dịp các bộ, ngành, địa phương thẳng thắn nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và các giải pháp giúp cho việc triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Dự kiến tháng 3/2020 khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Tại hội nghị, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Gửi nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, triển khai kết nối, tích hợp với Cổng DVCQG và chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) Ngô Hải Phan phát biểu

Về gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường điện tử, có 95/95 đơn vị (đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử ở 02 cấp chính quyền với Trục liên thông văn bản quốc gia. Trong đó có 65 đơn vị kết nối thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh, 30 đơn vị kết nối trực tiếp phần mềm Quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia.

Đối với triển khai Cổng DVCQG, về các nhóm dịch vụ công có lộ trình tích hợp trong Quý I/2020, các bộ: Công an, Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế... đang chủ động, tích cực phối hợp với VPCP để thực hiện.

Về việc chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, ông Ngô Hải Phan cho biết, nhìn chung các Thông tư, Quyết định quy định chế độ báo cáo của bộ, ngành, địa phương cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về thẩm quyền, hình thức văn bản theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Đối với tình hình triển khai Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, VPCP đang phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) xây dựng, chuẩn hóa các quy trình tổng thể của hệ thống, quy trình liên thông các chế độ báo cáo; quy trình chia sẻ dữ liệu báo cáo.

Xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và phối hợp với Sáng kiến Việt Nam xây dựng, hoàn thiện các tính năng nâng cao của Bảng hiển thị trực quan tình hình biến động các chỉ số kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục nghiên cứu các mô hình hệ thống báo cáo, mô hình trung tâm thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành để bổ sung, hoàn thiện các tính năng của hệ thống, đang thử nghiệm kết nối, liên thông với các Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông...

VPCP đã có văn bản hướng dẫn xây dựng, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, ngành, địa phương với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Theo dự kiến, tháng 3/2020 sẽ khai trương Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

PV
Xem thêm