Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bế mạc sáng nay 1/2/2021

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bế mạc vào sáng nay 1/2/2021, thời gian Đại hội đã được rút xuống một ngày.
10:10 AM 01/02/2021 In bài viết này
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII bế mạc sáng nay 1/2/2021 - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. (Ảnh: Dangcongsan.vn)

Theo Chương trình, Đại hội sẽ nghe báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

Tiếp đó, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt, Tổng Bí thư thay mặt Ban Chấp hành Trung ương phát biểu ý kiến.

Đại hội cũng sẽ nghe báo cáo kết quả biểu quyết một số vấn đề trong các Văn kiện và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Trước đó, theo thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIII, ngày 31/1/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu làm Tổng Bí thư.

Tại Đại hội cũng đã bầu 18 Ủy viên Bộ Chính trị; Ban Bí thư Trung ương khoá XIII gồm một số đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII gồm 19 đồng chí.

PV
Xem thêm