Internet vạn vật

Kết nối tri thức để giải quyết các vấn đề quan trọng của ICT trong cuộc sống hiện đại
Lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông (ICT), đặc biệt là các cơ sở hạ tầng mạng, máy tính và dịch vụ mới đang thay đổi mạnh mẽ xã hội của chúng ta về mọi mặt. Những tiến bộ này không chỉ tác động đến cách mọi người làm việc mà còn đến cách chúng ta tương tác, học tập, đào tạo, hợp tác, giải trí,…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO