Nhà nước cần hỗ trợ báo chí thực hiện truyền thông chính sách hiệu quả

Trường Thanh| 24/11/2022 16:19
Theo dõi ICTVietnam trên

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị Nhà nước có chính sách và nguồn lực hỗ trợ các cơ quan báo chí đổi mới công nghệ, chuyển đổi số (CĐS) để chiếm lĩnh và dẫn dắt thông tin trên không gian mạng, trở thành dòng chảy chính, tích cực nhằm dẫn dắt dư luận, truyền thông chính sách (TTCS) hiệu quả.

Đây là đề xuất của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác TTCS với chủ đề "Nhận thức - Hành động - Nguồn lực", diễn ra ngày 24/11. 

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì. Cùng dự hội nghị tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành; lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí chủ lực quốc gia. Dự hội nghị tại các điểm cầu 63 UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan báo chí của địa phương.

Nhà nước cần có chính sách, nguồn lực hỗ trợ báo chí thực hiện TTCS hiệu quả - Ảnh 1.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác TTCS với chủ đề "Nhận thức - Hành động - Nguồn lực"

Truyền thông chính sách phải đi trước

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm cho biết, công tác truyền thông các chủ trương, đường lối, chính sách luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng với phương châm truyền thông phải đi trước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả đối với những xu hướng thông tin sai lệch bản chất, không có lợi cho sự phát triển của đất nước.

Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng đã đặt công tác chủ động TTCS trong toàn hệ thống chính quyền từ Trung ương tới địa phương ở vị trí trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành, được thể hiện thông qua các thành tựu trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và khôi phục phát triển kinh tế. Công khai, minh bạch, chủ động, kịp thời là những thông điệp rõ ràng qua những nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Việc kiện toàn bộ máy chỉ đạo các vấn đề lớn của đất nước giờ đây luôn có sự tham gia của bộ máy truyền thông - báo chí, với các kế hoạch truyền thông chi tiết, các thông điệp truyền thông cụ thể, dễ nhớ, dễ làm theo được ban hành trong từng giai đoạn hoặc với từng sự kiện.

Hệ thống báo chí, truyền thông (bao gồm Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, các báo, đài, các trang thông tin điện tử tổng hợp hệ thống thông tin ở cơ sở, các phương thức truyền thông mới qua mạng xã hội, tin nhắn qua hệ thống viễn thông...) cũng góp phần hết sức to lớn vào việc truyền đi kịp thời những thông điệp quan trọng trong chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Công tác điều tiết, định hướng truyền thông cũng có sự trợ giúp của công nghệ trong việc hỗ trợ rà quét, phân tích, điều tiết xu hướng thông tin...).

Ngoài ra, các cổng thông tin điện tử (TTĐT) của cơ quan hành chính nhà nước đang hoạt động ngày một tốt hơn, đặc biệt là Cổng TTĐT Chính phủ (cả trên web và trên các nền tảng mạng xã hội) hiện nay đang thể hiện rõ vai trò là nơi cung cấp thông tin nguồn và định hướng tuyên truyền rất hiệu quả về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tới các tầng lớp nhân dân và cho báo chí, truyền thông.

Cần hình thành đội ngũ TTCS chuyên trách, chuyên nghiệp

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cũng cho biết, kết quả bước đầu của việc đổi mới công tác TTCS chủ yếu vẫn tập trung ở các cơ quan đầu não ở trung ương. Ở nhiều địa phương và cá biệt ở một số bộ ngành hiện nay, công tác truyền thông không được quan tâm do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan.

Nhà nước cần có chính sách, nguồn lực hỗ trợ báo chí thực hiện TTCS hiệu quả - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại Hội nghị

Gần đây nhiều vụ việc nổi cộm trên không gian báo chí, truyền thông (trong đó có vụ việc trở thành "sự cố truyền thông", ảnh hưởng lớn đến tâm lý xã hội, sản xuất kinh doanh, thậm chí trật tự an ninh...) có nguyên nhân xuất phát một phần từ sự thiếu kinh nghiệm xử lý truyền thông hiệu quả từ phía các cơ quan hành chính nhà nước. Nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa hình thành được đội ngũ cán bộ làm truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp, chưa thấy được tầm quan trọng của việc phải bố trí được nguồn lực phù hợp…

Theo kết quả khảo sát do Bộ TT&TT tiến hành tại 59 cơ quan là bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về công tác TTCS, cho thấy chưa có sự nhất quán mô hình bộ phận chuyên trách về truyền thông; 40/59 cơ quan khảo sát chưa có đội ngũ truyền thông chuyên trách; nhân lực làm công tác truyền thông ở cơ quan nhà nước chưa được chuẩn hóa, thường là kiêm nhiệm các công việc khác.

Phân tích về nguyên nhân của những hạn chế trên, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm cho rằng, trước hết chưa có sự thống nhất trong tư duy tiếp cận về TTCS. Vẫn còn có nhận thức chưa đúng rằng "TTCS là việc của báo chí", trong khi trên thực tế, TTCS thuộc chức năng của chính quyền, là việc của chính quyền. Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh, là phương thức, là công cụ tuyên truyền cho chính sách mới, nhưng gốc vẫn là việc hoạch định chính sách…

Kinh tế báo chí chưa được chú trọng đúng mức để cơ quan báo chí có thêm nguồn lực tham gia vào quá trình TTCS một cách hiệu quả. Công tác quản lý "báo, đài" chủ yếu được coi là việc của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ TT&TT, Hội Nhà báo Việt Nam, trong khi nhiều cơ quan chủ quản gần như buông lỏng, chưa giao nhiệm vụ tương xứng và chưa quan tâm đến việc phải đảm bảo đủ điều kiện, nguồn lực cho cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ, và chủ động TTCS từ cơ quan nhà nước.

Công tác truyền thông chính sách có lúc, có nơi chưa được coi trọng. Một số cơ quan chưa biết cách làm công tác này. Năng lực giải thích, diễn giải cụ thể chính sách, quy định của một số cơ quan nhà nước để người dân hiểu và chủ động tuân thủ còn hạn chế…

Các nhóm giải pháp quan trọng về công tác truyền thông chính sách

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh, từ thực trạng và bài học kinh nghiệm thực tiễn, Bộ TT&TT đề xuất một số giải pháp, kiến nghị cụ thể sau:

Một là, cần cấp bách thay đổi nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác TTCS (từ khâu hoạch định, ban hành và thực thi chính sách) như là một nhiệm vụ, một chức năng của cơ quan hành chính nhà nước, từ đó định hình bộ máy chuyên trách và hình thành vị trí việc làm phù hợp cho công tác truyền thông của cơ quan nhà nước.

Bộ TT&TT đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tăng cường công tác TTCS để làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương hình thành bộ phận/đơn vị thực hiện chức năng nhiệm vụ tham mưu TTCS chuyên trách, chuyên nghiệp, cũng như tăng cường bố trí kinh phí cho công tác này.

Hai là, phải có công cụ đo lường, đánh giá được hiệu quả TTCS qua các phương thức khác nhau (báo chí, thông tin cơ sở, truyền thông xã hội, cổng TTĐT của cơ quan nhà nước....) để thấy rằng có cách làm hiệu quả, không hiệu quả.

Riêng với hệ thống các cổng TTĐT của cơ quan nhà nước, hiện vừa làm chức năng cung cấp thông tin nguồn, vừa đăng tải các dự thảo văn bản pháp luật để lấy ý kiến của nhân dân, cần đổi mới cách làm và ứng dụng các công nghệ mới để tăng tương tác với người dân, để người dân cùng tham gia làm chính sách.

Ba là, Nhà nước có chính sách và nguồn lực hỗ trợ các cơ quan báo chí đổi mới công nghệ, CĐS để chiếm lĩnh và dẫn dắt thông tin trên không gian mạng, trở thành dòng chảy chính, tích cực để dẫn dắt dư luận, TTCS sách hiệu quả. Hiện nay làm báo cũng chính là làm công nghệ, cần có nền tảng công nghệ để làm báo trên không gian số.

Bốn là, tiếp tục đầu tư, xây dựng, hiện đại hóa đài truyền thanh cấp xã ứng dụng CNTT, viễn thông, bảng tin điện tử phát huy tối đa các ưu điểm của công nghệ trong hoạt động thông tin cơ sở.

Năm là, các bộ, ngành, địa phương ban hành quy tắc ứng xử, quy trình TTCS; Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ truyền thông của các bộ, ngành và địa phương trong công tác TTCS, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng xử lý thông tin và ứng phó với khủng hoảng truyền thông; bố trí kinh phí cho hoạt động truyền thông trọng điểm.

"Trong điều kiện kinh tế thị trường, có thể xem xét công tác TTCS là một dịch vụ sự nghiệp công mà Nhà nước cần cung cấp cho xã hội và Nhà nước thực hiện việc này một phần thông qua việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cho báo chí, cho lực lượng thông tin cơ sở", Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Nhà nước cần hỗ trợ báo chí thực hiện truyền thông chính sách hiệu quả
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO