nhà tài trợ

  • Tương lai của thể thao điện tử ở Đông Nam Á

    Tương lai của thể thao điện tử ở Đông Nam Á

    Các quốc gia Đông Nam Á đã đón nhận thể thao điện tử (e-sport) một cách cuồng nhiệt không thua kém quốc gia nào trên thế giới, số lượng khán giả cho các buổi phát trực tiếp, phát lại và nội dung trực tuyến khác đạt gần 30 triệu vào năm 2019, tăng 22% so với năm trước đó.
  • Đồng Tháp: Trao tặng sách tại các Tủ sách khuyến học

    Đồng Tháp: Trao tặng sách tại các Tủ sách khuyến học

    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị doanh nghiệp trong tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức trao tặng sách tại các Tủ sách khuyến học ở các huyện Hồng Ngự, Thanh Bình, Châu Thành, Lai Vung