Phê duyệt thành viên Uỷ ban quốc gia về CPĐT

Nhằm sớm hoàn thiện, sớm về đích thành công mục tiêu Chính phủ điện tử (CPĐT), Chính phủ số, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1160-QĐ-TTg phê duyệt danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về CPĐT và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về CPĐT.
21:58 PM 03/08/2020 In bài viết này

Quyết định trên thay thế Quyết định 173/QĐ-TTg ngày 03/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về CPĐT và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về CPĐT.

Theo quyết định mới, danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về CPĐT, gồm 19 thành viên. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban; Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban.

Thành lập Ủy ban Quốc gia, Tổ công tác Chính phủ điện tử - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CPĐT - Ảnh: chinhphu.vn

Các Ủy viên Ủy ban gồm các đồng chí: Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa; Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng; Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ Trung tướng Đặng Vũ Sơn; Quyền Chủ tịch kiêm Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Thiếu tướng Lê Đăng Dũng; Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Phạm Đức Long; Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần FPT Trương Gia Bình.

Quyết định cũng phê duyệt danh sách lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban gồm 06 thành viên. Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng làm Tổ trưởng. Các Tổ phó gồm: Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ xây dựng Nguyễn Văn Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Hồ Sỹ Hùng.

Ủy ban Quốc gia về CPĐT có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Ủy ban giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển CPĐT.

Ủy ban cũng cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển CPĐT, chính quyền điện tử thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển CPĐT; thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định cũng nêu rõ, trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ TT&TT trình thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung, thay thế các thành viên Ủy ban Quốc gia về CPĐT và lãnh đạo Tổ công tác.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ TT&TT có trách nhiệm, thực hiện việc phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác, thành lập các nhóm thuộc Tổ công tác, trưng tập thành viên và huy động chuyên gia.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các thành viên Ủy ban và Tổ công tác có tên chịu trách nhiệm thi hành.

Minh Minh
Xem thêm