Tiếp tục hỗ trợ các bộ, cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Xuân Tuấn| 08/04/2020 14:15
Theo dõi ICTVietnam trên

Văn phòng Chính phủ (VPCP) tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các bộ, cơ quan thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Thực hiện liên thông trực tuyến trong giải quyết chế độ, chính sách cho người dân, doanh nghiệp (DN)

Theo đó, để triển khai nhiệm vụ tích hợp, cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến trên Cổng DVCQG theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 119/TB-VPCP ngày 23/3/2020 và Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020, và sử dụng CNTT làm việc tại nhà trong triển khai các nhiệm vụ trên theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, VPCP tổ chức phối hợp, hỗ trợ các bộ, cơ quan triển khai một số nội dung.

Cụ thể, VPCP hỗ trợ các bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông (TTTT); Nội vụ; Công an; Quốc phòng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Thanh tra Chính phủ trong việc kết nối, tích hợp đăng nhập một lần với Cổng DVCQG và các Bộ: Ngoại giao; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ và Thanh tra Chính phủ trong việc bố trí máy chủ, bảo mật.

Tiếp tục hỗ trợ các bộ, cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 1.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng

Về tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVCQG, VPCP hỗ trợ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án, tổ chức triển khai cung cấp (DVC) trực tuyến đối với việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng DVCQG nhằm tăng cường công khai, minh bạch, thực hiện liên thông trực tuyến trong giải quyết chế độ, chính sách cho người dân, DN, giúp đơn giản hóa thủ tục, giảm thời gian, chi phí, hạn chế việc đi lại, tiếp xúc. Thời gian thực hiện từ 8 - 20/4/2020.

VPCP phối hợp với bộ, cơ quan tái cấu trúc quy trình, kiểm thử, tích hợp, cung cấp các DVC trực tuyến ưu tiên trên Cổng DVCQG năm 2020 theo lộ trình thực hiện tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

VPCP hỗ trợ các Bộ, cơ quan trong rà soát, kiểm thử, tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVCQG căn cứ danh mục, lộ trình thực hiện đã được Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan phê duyệt theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC

Về đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết TTHC phục vụ tra cứu, giám sát, đánh giá, theo dõi tình hình, kết quả giải quyết hồ sơ, VPCP phối hợp hoàn thiện việc đồng bộ trạng thái hồ sơ đối với bộ, cơ quan có số lượng hồ sơ đồng bộ còn ít, số lượng hồ sơ chưa gắn địa chỉ cơ quan thực hiện hoặc sai mã hồ sơ, mã TTHC còn nhiều.

Định kỳ ngày 01 hàng tháng, thực hiện đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC (trước hạn, đúng hạn, quá hạn) theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019.

Tiếp tục hỗ trợ các bộ, cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến - Ảnh 2.

Triển khai nhiệm vụ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG

Về kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng DVCQG để thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong giải quyết TTHC, thực hiện DVC, VPCP phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện kết nối, tích hợp, hoàn thiện hệ thống thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết TTHC trên Cổng DVCQG làm cơ sở triển khai tại các bộ, cơ quan. Thời gian thực hiện từ 08 - 30/4/2020.

VPCP hỗ trợ thực hiện kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng DVCQG với Cổng DVC, Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ đối với các Bộ, cơ quan còn lại từ 02/5 - 30/6/2020.

Xử lý cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc

Bên cạnh đó, VPCP phối hợp, hỗ trợ các bộ, cơ quan tăng cường việc thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến; kiểm tra, đôn đốc, xử lý cán bộ, công chức không thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trực tuyến, nhất là các DVC đã được tích hợp trên Cổng DVCQG.

VPCP sử dụng tài khoản quản trị Cổng DVCQG đã được cấp cho các bộ, cơ quan để thực hiện quyền quản trị, theo dõi, giám sát, đôn đốc và tham mưu cho cấp có thẩm quyền trong xây dựng, quản lý, vận hành Cổng DVCQG đối với các nhiệm vụ của bộ, cơ quan như: Tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến; đồng bộ trạng thái hồ sơ; tình hình, kết quả giải quyết TTHC; Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị… bảo đảm vận hành hệ thống an toàn, an ninh thông tin, thông suốt, hiệu quả.

Trước đó, VPCP cũng đã có văn bản gửi các địa phương nhằm hỗ trợ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVCQG.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Tiếp tục hỗ trợ các bộ, cơ quan cung cấp dịch vụ công trực tuyến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO