Dòng sự kiện

Ban hành kế hoạch hoạt động của UBQG về Chính phủ điện tử năm 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) vừa ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban năm 2020.
09:16 AM 26/03/2020 In bài viết này
Ban hành kế hoạch hoạt động của UBQG về Chính phủ điện tử năm 2020 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia

Theo đó, về xây dựng, hoàn thiện thể chế, Quý I/2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về Đề án Giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng CNTT tại các bộ, ngành, địa phương và Danh sách các nền tảng dùng chung của CPĐT; Quý II/2020, hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Quý III/2020, hoàn thành cho ý kiến về Chiến lược phát triển CPĐT giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) và Bộ Công an là các cơ quan thực hiện việc xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Về xây dựng nền tảng công nghệ phát triển CPĐT và các hệ thống thông tin đổi mới phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN), năm 2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về việc: triển khai Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về Dân cư; nâng cấp CSDL về phương tiện giao thông phục vụ hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị; xây dựng CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc; Quý III/2020, hoàn thành cho ý kiến về việc xây dựng Hệ thống tham vấn chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Năm 2020, hoàn thành cho ý kiến về việc: xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và CSDL quốc gia về quy hoạch; xây dựng, triển khai Hệ thống thông tin và CSDL quốc gia về các dự án đầu tư; tiếp tục triển khai, hoàn thiện các hệ thống thông tin và CSDL về đầu tư công, giám sát đánh giá đầu tư; xây dựng CSDL quốc gia về an sinh xã hội; triển khai CSDL Đất đai quốc gia.

Các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ này là Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ quá hạn theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ (Nghị quyết số 17/NQ-CP), Quý II/2020, các thành viên Ủy ban hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc sử dụng các thiết bị, máy móc đối với các hệ thống thông tin CPĐT để bảo đảm an toàn thông tin mạng; Quý III/2020, hoàn thành cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định CSDL quốc gia về Bảo hiểm; năm 2020, hoàn thành cho ý kiến về Đề án bảo đảm an ninh mạng trong xây dựng và phát triển CPĐT.

Các Bộ TTTT, Bộ LĐTB&XH và Bộ Công an là các cơ quan thực hiện các nhiệm vụ này.

Ngoài ra, kế hoạch cũng phân công cơ quan thực hiện, thời gian hoàn thành kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại một số bộ, địa phương.

Lan Phương
Xem thêm