Bến Tre và tiến trình phát triển hướng tới quốc gia số Việt Nam

Bến Tre những năm qua luôn tích cực tham gia cải cách hành chính (CCHC) điện tử. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng góp phần đưa tỉnh hòa nhập với tiến trình phát triển vì nền “quốc gia số” Việt Nam.
21:47 PM 21/04/2020 In bài viết này

Kết quả dịch vụ công trực tuyến (DVC) trực tuyến

Đến nay, cổng DVC (DVC) trực tuyến của tỉnh đã cung cấp được trên 430 thủ tục hành chính (TTHC) công trực tuyến đạt mức độ 3 và trên 150 hành chính công trực tuyến đạt mức độ 4 thuộc 3 cấp: tỉnh, huyện, xã thực hiện giải quyết, bao gồm nhiều lĩnh vực như: báo chí, xuất bản, lao động, tư pháp, xây dựng, thương mại...

Bến Tre hòa nhập trong nền “quốc gia số” - Ảnh 1.

Sự “hài lòng” của người dân là động lực cải cách hành chính điện tử

Bên cạnh đó, tỉnh đã thực hiện tích hợp các DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đang cung cấp trên Cổng DVC trực tuyến tỉnh với Cổng DVC quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp (DN) khi tham gia giải quyết TTHC.

Đồng thời, tỉnh thực hiện đồng bộ trạng thái hồ sơ giữa Cổng DVC trực tuyến của tỉnh với Cổng DVC quốc gia phục vụ cho người dân, DN có thêm kênh thực hiện tra cứu kết quả giải quyết TTHC nhanh chóng, kịp thời.

Ngày 09/4/2020, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành công văn về việc đề nghị sử dụng Cổng DVC trực tuyến của tỉnh phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và DN trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.

Sự "hài lòng" của người dân là động lực cải cách hành chính điện tử

Thành phố Bến Tre, một trong những đơn vị thuộc tỉnh làm tốt việc cải cách hành chính (CCHC) điện tử, đơn vị luôn xác định mục tiêu lấy sự "hài lòng" của người dân là động lực CCHC điện tử.

Theo kết quả khảo sát chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, năm 2019 thành phố đạt 1.000 phiếu, làm tốt trên các lĩnh vực: Cải chính tư pháp, cấp phép xây dựng, thi đua - khen thưởng, người có công, bảo trợ xã hội.

Bến Tre hòa nhập trong nền “quốc gia số” - Ảnh 2.

TP Bến Tre đổi mới. (Ảnh: Báo Đồng Khởi)

Đến nay, qua những tháng đầu năm, đã có 100% các đơn vị cơ quan thuộc thành phố sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành iOffice trong trao đổi công việc. Tất cả mọi hoạt động giấy tờ hành chính được giải quyết trên hệ thống bộ phận một cửa tại UBND thành phố, thông qua ứng dụng CNTT, phần mềm điện tử, đáp ứng hiệu quả công việc và nhu cầu người dân.

Để đạt được những kết quả cao, nhất là những chỉ số đo lường độ hài lòng của người dân, tổ chức, đơn vị đã tập trung thực hiện theo các tiêu chí: Dịch vụ công luôn công khai, minh bạch; thông tin về TTHC luôn cập nhật đầy đủ; người dân đến làm việc tiện lợi, đạt sự hài lòng; thời gian hẹn, trả kết quả phải cụ thể, rõ ràng…

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các đơn vị trên địa bàn luôn tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách tại bộ phận "một cửa" nắm vững quy định về TTHC, kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn người dân khi đến làm việc.

Thành phố cũng thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động, việc thực hiện nhiệm vụ của bộ phận "một cửa", nếu người dân có phản ánh về thái độ, tinh thần thiếu trách nhiệm của cán bộ thì thành phố không bao che, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm.

Các nhiệm vụ tập trung thời gian tới

Để phát huy hơn nữa hiệu quả cải cách CCHC, nhất là việc xây dựng CCHC điện tử, tỉnh yêu cầu các đơn vị chú trọng hơn nữa việc ứng dụng CNTT gắn kết với công cuộc CCHC và triển khai đồng bộ với Hệ thống quản lý chất lượng ISO (ISO điện tử).

Văn phòng UBND tỉnh cần tập trung cải thiện, nâng cấp giao diện "TTHC cấp tỉnh, huyện, xã" trên Cổng DVC trực tuyến. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cập nhật, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý.

UBND tỉnh đề nghị cá nhân, tổ chức, DN trong và ngoài tỉnh có nhu cầu giải quyết TTHC tích cực đăng ký tài khoản để sử dụng DVCTT (https://dichvucong.bentre.gov.vn hoặc CDVCQG (https://dichvucong.gov.vn). Đây là một trong số những yếu tố quan trọng, tiếp sức cho các DVC ngày càng được ứng dụng rộng rãi.

UBND tỉnh giao Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia việc giải quyết TTHC qua Cổng DVC trực tuyến.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu thực hiện chặt chẽ việc lấy ý kiến của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan công quyền, để cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước.

Hàng năm, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai xác định và công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong tỉnh.

Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, căn cứ các tiêu chí, chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số CCHC để tập trung triển khai, đưa ra các giải pháp thực hiện.

Với những kết quả và quyết tâm đổi mới vùng đất "xứ dừa" Bến Tre sớm thành công, phát triển, góp phần nâng cao chỉ số CCHC, CCHC điện tử của địa phương.

Văn Minh
Xem thêm