Chính phủ số

 • Ukraine đơn giản hóa dịch vụ chính phủ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân

  Ukraine đơn giản hóa dịch vụ chính phủ nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người dân

  Chính phủ điện tử (CPĐT) là một trong những cơ sở chính để cải thiện nền hành chính và cung cấp dịch vụ công (DVC) ở Ukraine. Để hỗ trợ hiệu quả các phát triển nâng cao, nó đòi hỏi một cách tiếp cận và sự phối hợp có hệ thống các thành phần khác nhau của số hóa. Và Chương trình “U-LEAD with Europe” góp phần thiết lập một hệ thống quản trị đa cấp ở Ukraine, minh bạch, có trách nhiệm giải trình và đáp ứng nhu cầu của người dân.
 • Xây dựng CSDL đất đai bảo đảm vận hành, phát triển CPĐT, tiến trình chuyển đổi số ngành TN&MT

  Xây dựng CSDL đất đai bảo đảm vận hành, phát triển CPĐT, tiến trình chuyển đổi số ngành TN&MT

  Để bảo đảm vận hành, phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT), tiến trình chuyển đổi số (CĐS), ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã và đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai quốc gia, bảo đảm đến tháng 7/2021 hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai theo đúng quy định.
 • Viettel làm chủ nền tảng hạ tầng số phục vụ CĐS quốc gia

  Viettel làm chủ nền tảng hạ tầng số phục vụ CĐS quốc gia

  Để đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số (CĐS), với tiềm lực về nhân lực công nghệ cao, làm chủ công nghệ lõi, tài chính và hạ tầng viễn thông, CNTT rộng khắp, Viettel đã làm chủ nền tảng hạ tầng số sẵn sàng phục vụ CĐS quốc gia.
 • Điểm sáng trong phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số

  Điểm sáng trong phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số

  Tháng 3/2021 là tròn 02 năm triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 (Nghị quyết 17).
 • 100% Trung tâm phục vụ hành chính công triển khai số hóa hồ sơ để giải quyết TTHC

  100% Trung tâm phục vụ hành chính công triển khai số hóa hồ sơ để giải quyết TTHC

  Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).
 • Xây dựng bộ máy hành chính đủ năng lực vận hành chính phủ số

  Xây dựng bộ máy hành chính đủ năng lực vận hành chính phủ số

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần thay đổi phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý sang điện tử; thực hiện chuyển đội số (CĐS) quốc gia và xây dựng bộ máy hành chính nhà nước có đủ năng lực vận hành chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.
 • Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3-2021

  Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3-2021

  Ngày 11-3, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 3-2021 bằng hình thức trực tuyến với 1.047 điểm cầu ở các tỉnh, thành toàn quốc. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
 • Hình thành Chính phủ số vào năm 2025

  Hình thành Chính phủ số vào năm 2025

  Tại phiên họp Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) chiều 10/3, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Trong quý I hoặc đầu quý II/2021, Chính phủ sẽ phê duyệt Chiến lược CPĐT hướng tới Chính phủ số; Chính phủ số sẽ được hình thành vào năm 2025.
 • Vì một quốc gia số

  Vì một quốc gia số

  Lần đầu tiên trong lịch sử, tại Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, những khái niệm như chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số,… và bao trùm lên tất cả là Quốc gia số đã được đề cập với định hướng rõ nét và cụ thể.
 • Phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số

  Phát triển CPĐT hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số

  Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số gắn với hoàn thiện thể chế, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.