Truyền thông

Hà Nội ứng dụng CNTT nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp

Đỗ Thêu 16:26 16/08/2023

Để thực hiện hiệu quả Đề án số 15-ĐA/TU, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố (TP) Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị toàn TP tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND-UBND-UB MTTQ và các tổ chức chính trị, xác định là nhiệm vụ chính trị, vì mục tiêu chung của Thủ đô.

anh-42.1.jpg
Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, việc thực hiện Đề án 15-ĐA/TU là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thủ đô.

Lộ trình, mục tiêu rõ ràng

Đề án 15-ĐA/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp TP. Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại TP Hà Nội” hướng tới nhiều mục tiêu quan trọng.

Trong đó, nổi bật là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, chất lượng của đại biểu dân cử. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của HĐND thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Thủ đô…

Nhiều chỉ tiêu cụ thể được đưa ra trong Đề án như: 100% cấp ủy quận, huyện, thị xã và xã, thị trấn ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai và quán triệt Đề án đến 100% các chi bộ cơ sở trực thuộc và đảng viên;

100% đại biểu HĐND các cấp được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hằng năm, đặc biệt quan tâm đến các đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách.

Bên cạnh đó, HĐND, Thường trực HĐND… các cấp tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề;

Phấn đấu 100% đại biểu HĐND thực hiện tiếp công dân theo quy định; 100% kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND, đại biểu HĐND được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đề án xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tổ chức bộ máy và hoạt động của HĐND các cấp TP; (2) Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; (3) Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND và các cơ quan liên quan; (4) Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, phục vụ của bộ máy giúp việc HĐND các cấp; (5) Tăng cường hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP, HĐND quận, thị xã tại nơi không tổ chức HĐND phường.

Triển khai hiệu quả từ cấp cơ sở

Quận Cầu Giấy được đánh giá là một trong những địa bàn thực hiện tốt Đề án 15-ĐA/TU của Thành uỷ.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết: Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Đề án 15-ĐA/TU của Thành ủy được Ban Thường vụ Quận ủy, HĐND quận triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ và phù hợp với thực tiễn của quận. Việc triển khai thống nhất, quyết liệt, toàn diện, tiếp tục được đổi mới, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”.

Mặc dù số lượng đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ giảm, nhưng chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND quận và các đại biểu HĐND không ngừng tăng cao. Nội dung các kỳ họp được chú trọng nâng cao cả về hình thức và chất lượng, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các kỳ họp được áp dụng thường xuyên và phát huy hiệu quả tốt.

Bên cạnh đó, hoạt động tổ chức kỳ họp được nâng cao chất lượng. Các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban, tổ đại biểu HĐND được tăng cường - nhất là trong việc tổ chức giám sát hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tại các phường (không tổ chức hoạt động HĐND).

Trong khi đó tại huyện Đông Anh, ông Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ thông tin, đến nay, 100% các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện đều ban hành nghị quyết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của Đề án số 15-ĐA/TU.

Kết quả bước đầu cho thấy, hiệu quả từ thực hiện Đề án số 15-ĐA/TU đã góp phần nâng cao hoạt động HĐND các cấp. Trong đó, bộ máy cơ quan thường trực, các ban của HĐND từ huyện đến cơ sở được bố trí, sắp xếp, kiện toàn đầy đủ, đảm bảo năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

anh-42.2.jpg
Huyện Đông Anh là một trong những địa bàn thực hiện có hiệu quả Đề án 15-ĐA/TU của Thành uỷ Hà Nội.

Hiện nay, HĐND huyện Đông Anh có 34 đại biểu, số chuyên trách bố trí ở mức tối đa theo quy định. Các chức danh quy hoạch của cơ quan Thường trực HĐND và hai ban HĐND huyện nhiệm kỳ tiếp theo đã được phê duyệt và công bố. Đây cũng là nhiệm kỳ đầu tiên các chức danh quy hoạch của cơ quan HĐND được thực hiện sớm, bài bản, khoa học, đảm bảo sự ổn định, phát triển, kế thừa.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức thành công 10 kỳ họp, trong đó có 5 kỳ họp chuyên đề. Các kỳ họp HĐND huyện được tổ chức bài bản, khoa học, đúng quy định của Luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào kỳ họp để giảm giấy tờ. Hoạt động thảo luận, chất vấn được thực hiện nghiêm thúc, thẳng thắn, trách nhiệm, nội dung trả lời chất vấn cụ thể và chú trọng vào thực hiện lời hứa trước cử tri và Nhân dân...

Thông qua việc thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án 15-ĐA/TU, huyện Đông Anh tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đáp ứng trong điều kiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội ứng dụng CNTT nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO