Nâng cao chất lượng nội dung chương trình thông tin cở sở ở Quảng Ninh

Thúy Hạnh| 26/11/2020 15:31
Theo dõi ICTVietnam trên

Thời gian qua, công tác thông tin cơ sở tại Quảng Ninh đã góp phần phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

Phát huy vai trò truyền thông cơ sở cấp huyện, xã

Thông tin cơ sở nơi đây đã phát huy vai trò của mình để trở thành một kênh thông tin, tuyên truyền thiết yếu ở cơ sở, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin của người dân các vùng, miền là một công việc quan trọng có ý nghĩa lâu dài trong việc tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm góp phần đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Nâng cao chất lượng nội dung chương trình thông tin cở sở ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Quảng Ninh đã xác định và nâng cao vai trò thông tin cơ sở tại địa phương. Xem đó là bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; phổ biến thông tin thiết thực đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị và đông đảo người dân; là phương tiện chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở.

Công tác quản lý nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện luôn được Sở Thông tin và Truyền thông và Phòng Văn hóa và Thông tin các địa phương Quảng Ninh quan tâm theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện. Nội dung tuyên truyền đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh và các nhiệm vụ chính trị của các huyện, thị xã, thành phố. Trọng tâm là tuyên truyền chủ đề công tác hằng năm của tỉnh, tuyên truyền Đề án 196 về việc đưa các thôn, xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, tuyên truyền về chủ đề công tác hằng năm của tỉnh, về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và các địa phương; công tác phòng, chống dịch, bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác giải phóng mặt bằng; Hội thi bí thư Chi bộ giỏi; tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh; tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần du lịch – Hạ Long Quảng Ninh hằng năm; các hoạt động vui chơi của thanh thiếu nhi trong dịp hè; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông...

Đến nay, 100% đơn vị Trung tâm Truyền thông và Văn hóa duy trì hoạt động tiếp sóng, phát lại Chương trình của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm truyền thông tỉnh. 100% Đài truyền thanh cấp xã tiếp sóng truyền thanh cấp huyện. 100% đơn vị Trung tâm Truyền thông và Văn hóa có khung thời lượng phát sóng (cố định) chương trình phát thanh của mỗi địa phương.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, truyền dẫn, phát sóng các chương trình phát thanh, xây dựng cơ chế thu nhận và xử lý thông tin phản hồi từ người dân một cách nhanh chóng, chính xác. Đa dạng hóa các giải pháp ứng dụng CNTT để sản xuất nhiều loại hình thông tinh như website, video, fanpage…

Khung chương trình và thời lượng tuyên truyền của cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện có số lượng chương trình tự sản xuất của cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện (trung bình/tháng): 84 chương trình phát thanh; 04 chương trình truyền hình phát trên sóng của Trung tâm truyền thông tỉnh.

Thời lượng các chương trình tự sản xuất của cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện (trung bình phút/tháng): 1.490 phút phát thanh; 72 phút truyền hình. Số lần phát sóng của cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện (trung bình/ngày): 02 lần/ngày. Thời lượng tiếp sóng chương trình phát thanh của VOV và của Trung tâm truyền thông tỉnh (trung bình phút/tháng): 1.122 phút của VOV; 564 phút của Trung tâm truyền thông tỉnh.

Quản lý nội dung tuyên truyền thông tin cơ sở

Đối với cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện tại Quảng Ninh. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 13/13 cơ sở truyền thanh – truyền hình cấp huyện (thuộc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện) đều có hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc sản xuất, truyền dẫn, phát sóng các chương trình truyền thanh, truyền hình.

Thời lượng chương trình truyền thanh – truyền hình trên hệ thống đài cấp huyện hàng ngày đã tăng từ khoảng 15 phút đến 30 phút/chương trình. Nội dung các chương trình đã bám sát định hướng tuyên truyền của tỉnh và của cấp huyện, luôn có sự cải tiến, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn tại mỗi địa phương. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các địa phương đã chủ động phối hợp với các ngành như: hội Phụ nữ, đoàn Thanh niên, hội Nông dân, hội Cựu chiến binh, Y tế, Giáo dục, Công an, Huyện đội, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Dân số … để sản xuất các chương trình truyền thanh, truyền hình.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa cấp huyện đã chủ động phối hợp sản xuất trung bình từ 1 đến 2 chương trình truyền hình để phát sóng trên Trang địa phương của Trung tâm Truyền thông tỉnh, thời lượng mỗi chương trình từ 10 đến 15 phút. Chương trình truyền thanh phát sóng trên đài cấp huyện từ khoảng 15 đến 25 chương trình/tháng. Bên cạnh đó, những tin, bài, video chất lượng cũng đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần của các địa phương.

Hầu hết các địa phương có khung thời lượng phát sóng chương trình truyền thanh trên đài cấp huyện vào buổi sáng từ 5h00 đến 7h00, buổi chiều từ 17h00 đến 19h00 hằng ngày.

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố đã duy trì tốt việc tiếp âm, tiếp sóng các chương trình truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các chương trình phát thanh, truyền hình của Trung tâm Truyền thông tỉnh. Tỷ lệ phủ sóng truyền hình đạt 98%, sóng phát thanh đạt 100% trên địa bàn toàn tỉnh.

Việc sản xuất các chương trình phát thanh của Đài truyền thanh cấp xã còn nhiều hạn chế. Nội dung chủ yếu là thông báo công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương như: công văn chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã; hầu hết Đài truyền thanh cấp xã chưa xây dựng được các chương trình truyền thanh và chưa chủ động trong việc viết tin bài về công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Khung chương trình và thời lượng phát sóng của Đài Truyền thanh cấp xã chủ yếu là 2 buổi/ngày. Sáng từ 5h00 đến 7h00, chiều từ 17h00 đến 19h00.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao chất lượng nội dung chương trình thông tin cở sở ở Quảng Ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO