Nhà mạng Mỹ tiết lộ lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng đến các thuê bao trả trước

Nhà mạng lớn của Mỹ là T-Mobile Mỹ vừa tiết lộ một xâm phạm an ninh đã ảnh hưởng đến một số lượng nhỏ khách hàng của dịch vụ trả trước.
20:50 PM 23/11/2019 In bài viết này

T-Mobile cho biết tin tặc đã không truy cập mật khẩu, thông tin tài chính

Dữ liệu bị xâm phạm bao gồm các chi tiết như tên khách hàng, các địa chỉ thanh toán, số điện thoại, số tài khoản, các mức gói cước và các tính năng của gói.

Nhà mạng T-Mobile cho biết tin tặc đã không truy cập bất kỳ thông tin nhạy cảm nào như các mật khẩu, thông tin tài chính hoặc số an sinh xã hội.

T-Mobile cho biết họ đã thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về vụ việc, và hiện đang tiếp cận với các khách hàng.

Người dùng bị ảnh hưởng đã nhận được SMS ngay lập tức, trong trường hợp người dùng đã thay đổi số hoặc đã chuyển sang nhà mạng khác và muốn tìm hiểu xem họ có bị ảnh hưởng hay không, họ có thể liên hệ và yêu cầu công ty xác nhận tại địa chỉ privacy@ t-mobile.com.

T-Mobile cho biết tất cả người dùng bị ảnh hưởng nên thay đổi mật khẩu tài khoản và mã PIN. Chi tiết bổ sung có trên trang hỗ trợ của T-Mobile.

T-Mobile cùng với Sprint là những nhà mạng viễn thông lớn của Mỹ đã bị xâm phạm an ninh trong năm nay.

Vào tháng 7, Sprint cho biết tin tặc đã truy cập một số dữ liệu của khách hàng thông qua trang web chính thức của Samsung.

Đầu năm nay, vào tháng 5, Sprint cũng đã tiết lộ một xâm phạm khác, trong đó tin tặc đã sử dụng số điện thoại Boost và các mã PIN Boost.com để truy cập tài khoản Sprint của người dùng.

Hoàng Linh ((Theo zdnet.com))
Xem thêm