Triển khai Nghị quyết XIII của Đảng: Bộ Công thương xây dựng mục tiêu chiến lược năm 2021 và dài hạn của đất nước

PV| 19/02/2021 21:46
Theo dõi ICTVietnam trên

Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cấp ủy và chính quyền các bộ, ngành cùng nhân dân cả nước đã ra sức thi đua, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trong đó Bộ Công thương đang thực hiện một cách quyết liệt ngay từ những ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Một trong những nội dung của Nghị quyết Đảng XIII đối với Bộ Công thương là tiếp tục triển khai một cách có hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do đã có hiệu lực, các cam kết trong WTO và Cộng đồng Kinh tế ASEAN, đặc biệt là năng lực thực thi và hiện thực hóa các FTA đã ký kết để mở rộng thị trường xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả thị trường nhập khẩu.

Theo đó, ngành Công thương đã và đang xây dựng các mục tiêu chiến lược cho năm 2021 và dài hạn của đất nước. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công thương, cho biết: "Chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ và yêu cầu vừa thể hiện tính cấp bách và nhu cầu thực tiễn trong năm 2021 cũng như mục tiêu mang tính chiến lược và dài hạn của đất nước. Văn kiện Chính trị và Nghị quyết của Đại hội Đảng đã nêu rất rõ trong Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Triển khai Nghị quyết XIII của Đảng: Bộ Công thương xây dựng mục tiêu chiến lược năm 2021 và dài hạn của đất nước - Ảnh 1.

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công thương.

Nhằm triển khai Nghị quyết Đảng XIII một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, trong năm 2021, Bộ Công thương tiếp tục củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Đẩy mạnh cải cách thể chế và khơi thông nguồn lực; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; quyết liệt thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm. Mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu; đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng, hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường; thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa, nâng cao năng lực phòng vệ thương mại, cảnh báo sớm và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế, bảo vệ hợp lý các ngành sản xuất trong nước và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người dân. 

Triển khai Nghị quyết XIII của Đảng: Bộ Công thương xây dựng mục tiêu chiến lược năm 2021 và dài hạn của đất nước - Ảnh 2.

Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tận dụng hiệu quả các cơ hội của các Hiệp định Thương mại tự do, trong đó có Hiệp định CPTPP và Hiệp định EVFTA. (Ảnh: Baocongthuong)

Đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa và phát triển thương hiệu Việt; phát triển mạnh thương mại điện tử và sự gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình hoạt động thương mại truyền thống; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,5%. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng; lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập và uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Do dịch COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, nên Bộ Công thương trong thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Bên cạnh đó, toàn ngành Công thương đã, đang và sẽ bám sát kịch bản tăng trưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của ngành Công Thương được Quốc hội và Chính phủ giao năm 2021, tập trung triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ tại Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện các Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 của Chính phủ, tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2021tăng6,5%, ngành Công Thương phấn đấu đạt các mục tiêu sau đây:

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 8% so với năm 2020.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 4-5% so với năm 2020.

- Cán cân thương mại tiếp tục duy trì xuất siêu.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2021 tăng khoảng 8% so với năm 2020.

- Cân đối về điện: Điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống điện quốc gia (bao gồm cả sản lượng điện mặt trời mái nhà) năm 2021 đạt khoảng từ 262 tỷ kWh đến 269 tỷ kWh, tăng khoảng từ 5,2% đến 8,0% so với năm 2020. Điện thương phẩm toàn hệ thống năm 2021 đạt khoảng 226 tỷ kWh đến 232 tỷ kWh, tăng khoảng 5,6% đến 8,3% so với năm 2020.

- Tăng trưởng thị trường thương mại điện tử B2C khoảng 20-22%.- Tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 55%.

Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Triển khai Nghị quyết XIII của Đảng: Bộ Công thương xây dựng mục tiêu chiến lược năm 2021 và dài hạn của đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO