kinh tế vĩ mô

Cần các giải pháp tổng thể để tăng khả năng hấp thụ vốn của người dân, doanh nghiệp
Để giải quyết bài toán nâng cao hiệu quả tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, Chính phủ cũng như Ngân hàng Nhà nước có nhiều giải pháp chỉ đạo sâu sát, kịp thời nhằm bảo đảm kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, công tác điều hành chính sách tiền tệ....
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO