Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son dẫn đầu tại thủ đô Napi Taw, Myanmar

Một số hình ảnh của đoàn Công tác do Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son dẫn đầu tại thủ đô Napi Taw, Myanmar
17:38 PM 19/10/2015 In bài viết này
Ban biên tập ((Tạp chí CNTT))