khung pháp lý

 • Australia và Mỹ đàm phán tiếp cận dữ liệu điện tử an toàn

  Australia và Mỹ đàm phán tiếp cận dữ liệu điện tử an toàn

  Nếu được hoàn tất, theo thỏa thuận, các nhà cung cấp dịch vụ tại Mỹ có thể phản hồi trực tiếp các yêu cầu dữ liệu điện tử do các cơ quan thực thi Australia yêu cầu về dữ liệu quan trọng cho việc “phòng ngừa, phát hiện, điều tra và truy tố tội phạm nghiêm trọng”.
 • Một số gợi ý về xây dựng sandbox cho Việt Nam

  Một số gợi ý về xây dựng sandbox cho Việt Nam

  “ hộp cát” với ý nghĩa ban đầu là những khu vực chứa đầy cát được tạo ra để cho trẻ em vui chơi, thúc đẩy tự do sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Sau đó, thuật ngữ Sandbox đã được mở rộng với ý nghĩa mới, sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau.