Lào Cai sẵn sàng đưa Trung tâm phục vụ hành chính công đi vào hoạt động

Đây là một trong những nhiệm vụ được tỉnh Lào Cai đề ra trong năm 2020 nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Lan Hương
20:42 PM 17/01/2020
In bài viết này

Chia sẻ bài viết này

Đảm bảo sẵn sàng cho hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai

Trung tâm Phục vụ Hành chính công được thành lập thể hiện quyết tâm trong đổi mới, cải cách của tỉnh Lào Cai trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, từng bước cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số CCHC (PAR INDEX) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Xây dựng Trung tâm dịch vụ hành chính công gắn với Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh (Ảnh: Thu Hương)

Để đảm bảo sẵn sàng cho hoạt động của Trung tâm hành chính công, tỉnh Lào Cai đã triển khai quyết liệt hoạt động phát triển và ứng dụng CNTT nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thành lập Trung tâm.

Hiện nay, 100% thủ tục hành chính (TTHC) được công bố đã được đăng tải trên Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh, được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia, giúp người dân có thể theo dõi, giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC.

Phần lớn các đơn vị thuộc tỉnh đã ứng dụng CNTT vào giải quyết tại Bộ phận 1 cửa giúp cho quá trình xử lý hồ sơ TTHC được công khai, minh bạch. Trong đó, chú trọng phát triển dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Đến nay, toàn tỉnh đã có 845/2.055 (đạt 41,36%) dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh đạt 42%.

Ứng dụng chữ ký số (CKS) đã được triển khai trong gửi nhận văn bản điện tử đến 100% cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; ứng dụng ký số được tích hợp lên hệ thống dịch vụ hành chính công của tỉnh và CKS được tổ chức đăng ký, cấp phát đầy đủ cho 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh phục vụ cho việc ký số, gửi, nhận văn bản điện tử và ký số kết quả giải quyết TTHC.

Tổng số CKS được cấp và đưa vào sử dụng là 660 CKS tổ chức, 1.698 chữ ký số cá nhân và 259 chữ ký số Sim CA.

Hạ tầng kỹ thuật CNTT được phát triển đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công thông suốt với mạng truyền dẫn cáp quang đã kết nối và cung cấp dịch vụ đến 9/9 huyện, thành phố, 164/164 xã, phường, thị trấn. Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã kết nối, sẵn sàng cung cấp dịch vụ đến các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận, xử lý và trả kết quả TTHC cấp tỉnh tại một nơi duy nhất

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lào Cai được thành lập với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân chỉ đến một nơi duy nhất để giải quyết các TTHC cấp tỉnh, không phải liên hệ, đến nhiều cơ quan chuyên môn để thực hiện TTHC có liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.

Với phương châm “Lấy người dân, tổ chức làm trung tâm; Lấy sự hài lòng làm thước đo chất lượng, hiệu quả phục vụ”, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh là nơi cung cấp thông tin, dịch vụ về các TTHC; các TTHC sẽ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định và hướng tới thực hiện “05 tại chỗ”: Tiếp nhận - Thẩm định - Phê duyệt - Đóng dấu - Trả kết quả TTHC tại một nơi duy nhất.

Trung tâm dịch vụ hành chính công được xây dựng và vận hành, gắn với Trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh. Các lĩnh vực giao dịch tại Trung tâm sẽ được công khai, minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai và niêm yết trực tiếp tại Trung tâm, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tra cứu về các TTHC, phí, lệ phí tiến tới giao dịch trên môi trường mạng.

Việc hình thành Trung tâm Hành chính công là điều kiện thuận lợi tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của sở, ban, ngành và đội ngũ công chức, viên chức; tăng cường minh bạch của các cơ quan, đơn vị; giảm phiền hà, chi phí, thời gian, công sức của người dân và các tổ chức.

Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực của quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ, tăng hiệu quả làm việc, liên thông về TTHC; tiết kiệm thời gian, chi phí, thực hiện thủ tục đúng nghĩa liên thông một cửa điện tử.