Chuyển đổi số

Quảng Ngãi chọn cán bộ giỏi quyết tâm đổi mới, nâng cao cải cách TTHC

Nhật Minh 21:04 26/07/2023

“Thường xuyên chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) sẽ giúp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiêp (DN)”.

Đây là nội dung quan trọng được UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Cập nhật nhanh, kịp thời, cụ thể từng nội dung TTHC

Theo đó, đơn vị, sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh khi cần phải tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định TTHC, đồng thời cần thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình của: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 và Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/2/2022 của Bộ Tư pháp.

Cùng với đó, các đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ lưu ý, phải thực hiện lấy ý kiến của Văn phòng UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung) khi có liên quan đến các bộ phận tạo thành cơ bản của TTHC, chỉ tham mưa ban hành và duy trì TTHC thật sự cần thiết, với chi phí thấp.

qnnn.png
Các đơn vị trong tỉnh cần tích cực tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định TTHC.

Hơn nữa, trong công tác đổi mới, nâng cao cải cách TTHC, tiêu chí công bố, công khai TTHC, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành giao đầu mối thường xuyên truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia (CDVCQG), mục “TTHC”, tab “Quyết định công bố” (địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-quyet-dinh-cong-bo.html) để cập nhật các Quyết định công bố của bộ, cơ quan ngang bộ liên quan; thống kê và tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết.

Thời hạn công bố, công khai tính trong 05 ngày làm việc, kể từ khi TTHC được bộ, cơ quan ngang bộ cập nhật công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC”, văn bản nhấn mạnh.

Ngoài ra, việc công khai TTHC còn yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị của tỉnh cần cập nhật, đăng tải dữ liệu TTHC trên CSDLQG về TTHC theo quy định tại Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Và các nội dung công bố TTHC phải được cập nhật trên cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TTHC trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh.

Để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ triển khai các yêu cầu của văn bản, các đơn vị khi tiến hành công khai TTHC cần phối hợp với Sở TT&TT để cập nhật kịp thời nội dung cụ thể của từng TTHC. Và trong mỗi lần thực hiện công khai TTHC thành công phải thực hiện việc niêm yết theo đúng các quy định của pháp luật…

Cần chú trọng lựa chọn cán bộ công, viên chức giỏi đáp ứng yêu cầu

Cũng theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, khi yêu cầu thực hiện về nội dung cắt giảm, đơn giản hoá các TTHC, các đơn vị thực hiện những nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số: 238/UBND-KSTTHC ngày 28/5/2020; Công văn số 249/UBND-KSTTHC ngày 03/6/2021.

Hơn nữa, các đơn vị cần thực hiện theo các quy định tại Chương III Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1659/UBND-TTHC ngày 17/4/2023; Công văn số 2349/UBND-TTHC ngày 29/5/2023.

Cũng để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề cập đến sự tương tác, hai chiều giữa người dân, DN đối với các cơ chế, chính sách, TTHC của tỉnh. Theo đó, khi có ý kiến từ các cá nhân, tổ chức, DN, các đơn vị có liên quan trong tỉnh cần phối hợp xử lý, trả lời và thực hiện đúng theo tinh thần, nội dung tại quy định số 36/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh và văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC văn văn bản cũng yêu cầu các đơn vị trong tỉnh cần nghiêm túc thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, thực hiện đúng theo những yêu cầu nội dung tại Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2139/UBND-NC ngày 15/5/2023.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đảm bảo nguồn lực cho công tác cải cách TTHC, chú trọng trong việc lựa chọn cán bộ công chức, viên chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở cơ quan chuyên môn để thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ Tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Có bước nhảy vọt về Chỉ số CĐS

Theo kết quả Chỉ số CĐS (DTI) năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi đã có bước tăng trưởng nhảy vọt, đứng thứ 26/63 tỉnh, thành. Kết quả này đã giúp chỉ số DTI Quảng Ngãi tăng 34 bậc so với năm 2021. Cấu trúc DTI cấp tỉnh có 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Theo đánh giá, Quảng Ngãi xếp thứ 17 về chính quyền số, 17 về kinh tế số và 15 về xã hội số.

Quảng Ngãi đã có nhiều nỗ lực trong việc đưa các TTHC lên thực hiện trên môi trường trực tuyến, nhằm cải thiện môi trường hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Ngay từ ngày 3/10/2022, việc tiếp nhận, giải quyết bằng hình thức trực tuyến các thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh, thủ tục Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện.

Các thủ tục trên sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng trên thiết bị di động và trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. Qua 3 giai đoạn triển khai, đa số các địa phương thực hiện đạt cao hơn chỉ tiêu được giao. Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, gần 98% hồ sơ thực hiện dịch vụ công (DVC) trực tuyến đối với 02 thủ tục này.

Với kết quả đạt được khả quan và có nhiều điều kiện để có thể phát huy tốt hơn nữa cũng như để thực hiện các TTHC khác, từ tháng 6/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chính thức đưa vào sử dụng ứng dụng “DVC Quảng Ngãi” trên thiết bị di động đối với 4 thủ tục: Thông báo hoạt động khuyến mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Đăng ký thành lập hộ kinh doanh; Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. 4 thủ tục này được Văn phòng UBND tỉnh đề xuất chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ giấy./.

Bài liên quan
Nổi bật Tạp chí Thông tin & Truyền thông
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ngãi chọn cán bộ giỏi quyết tâm đổi mới, nâng cao cải cách TTHC
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO