TẠP CHÍ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỐ 6 - THÁNG 6/2024

Truyền thông về quyền con người - Một số nhận thức mới và kinh nghiệm
Tôn trọng, bảo đảm quyền con người (QCN) là quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, bảo đảm QCN và qua đó, từng bước xác lập vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào việc bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền ở bình diện toàn cầu.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO