Thái Nguyên lấy ngày 31/12 hằng năm là Ngày chuyển đổi số

Ngày 24/2/2021, Chủ tịch UNBD tỉnh Thái Nguyên đã ký ban hành Quyết định số 425/QĐ-UBND về Ngày Chuyển đổi số (CĐS) của tỉnh.
09:01 AM 25/02/2021 In bài viết này

Theo Quyết định, tỉnh Thái Nguyên lấy ngày 31/12 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thái Nguyên lấy ngày 31/12 hằng năm là Ngày chuyển đổi số - Ảnh 1.

Trung tâm thành phố Thái Nguyên (Ảnh: Internet)

Ngày 31/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về chương trình CĐS của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, hướng tới xây dựng, phát triển toàn diện chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số.

Nghị quyết có mục tiêu tổng quát là đổi mới, căn bản toàn diện công tác quản lý, điều hành nhà nước tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường, phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm CĐS của khu vực trung du miền núi phía Bắc, đến năm 2025 thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về CĐS, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo tiền đề đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh/thành phố dẫn đầu cả nước về CĐS.

Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu cụ thể về phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, Nghị quyết đề ra đến năm 2025 có trên 90% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; phấn đấu kinh tế số chiếm trên 20% GRDP và có trên 700 doanh nghiệp số; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ 100% đơn vị hành chính cấp xã và trên 80% hộ gia đình…

Tỉnh cũng tập trung đầu tư để xây dựng hình thành 3 đô thị thông minh, gồm: TP. Thái Nguyên, TP. Sông Công và Thị xã Phổ Yên.

Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có trên 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; kinh tế số chiếm trên 30% GRDP và phấn đấu có trên 3.000 doanh nghiệp số; phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang và dịch vụ mạng di động 5G…

Nghị quyết cũng đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện, gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CĐS; Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình CĐS của tỉnh; Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình CĐS; Quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu CĐS; Xây dựng chính quyền số, hình thành các đô thị thông minh; Phát triển kinh tế số và xã hội số; Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng.

Việc sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về Chương trình CĐS thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, Thái Nguyên cũng là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về Chương trình CĐS và có nhiều hoạt động thúc đẩy CĐS trong thời gian ngắn vừa qua.

Hoàng Linh
Xem thêm