VINASA

VINASA lập Ủy ban phát triển công nghiệp bán dẫn
Định hướng chiến lược của VINASA năm 2024 với khẩu hiệu “Chuyển đổi số xanh - Kết nối toàn cầu”. VINASA đã thành lập Ủy ban phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam, tập hợp lực lượng, kết nối hợp tác, xây dựng và thúc đẩy phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO